پرسش وپاسخ

احكام اسلام داراي مصالح مي باشد . در قرآن و روایات به فلسفه بعضي از احكام اشاره شده است، ولي ما موظفیم همه عبادات را از روي تعبد و تسلیم در برابر اوامر الهي...

یكي از مسلّمات اسلامي این است كه احكام شرعي تابع و برگرفته از مصالح و مفاسد واقعي است، یعني هر امر شرعي به علت مصلحت ضروري است. هر نهي شرعي ناشي از مفسده‏اي است

حرمت روزه در عيد فطر و همچنين عيد قربان از احكام عبادي است كه در عمده موارد دسترسي به مناط و فلسفه و حكمت آن ها از عهده انسانهاي عادي كه متصل به علم الهي نيستند

نظر به اين كه فتح مكه در سال هاي آخر عمر پيامبر صورت گرفت يعني در سال هشتم و پيامبر نيز در سال يازدهم رحلت نمودند(1) فرصت چنداني براي اين امر نبوده؛ افزون بر...

در كتاب موسوعة الامام علي(ع) كيفيت شهادت امام علي(ع) و دست هايي كه در شهادت حضرت نقش داشتند، با استناد به منابع كهن، به خوبي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.

عفو ابوسفیان در راستای، عفو عمومی پیامبر(ص) شكل گرفت. پیامبر بعد از فتح مكه دستور عفو همگان - جز چند نفر - را صادر نمود.(1) این در حالی بود كه هر كدام از ...

در چهار مورد اشاره به وجوب روزه گرفتن دارد - كه البته در ماه مبارك رمضان باید انجام شود و در چهارمی به صراحت از ماه رمضان هم نام برده شده است ...

همه عبادات الهی و به طور عام وضع تكلیف علاوه بر جنبه های تعبدی آن كه نوعی اطاعت از دستور خدای متعال نسبت به بندگانش است، وجه پر رنگ عرفانی آن در ملكوت عمل، ...

صفحه‌ها