كلام

احكام اسلام داراي مصالح مي باشد . در قرآن و روایات به فلسفه بعضي از احكام اشاره شده است، ولي ما موظفیم همه عبادات را از روي تعبد و تسلیم در برابر اوامر الهي...

از ديدگاه اسلام، دنيا براي آخرت آفريده شده است و آمدن انسان نيز به اين دنيا براي كسب آمادگي براي زندگي جاويد اخروي است. دنيا محل تجارت ...

خداوند غني و بي نياز از همه چيز است، چون غير از خدا هر چه موجود است، همه مخلوق خدا است و نيازمند به او. قرآن ميفرمايد : «اي مردم! شما همگي نيازمند به خداييد...

پیامبر از خود حكمی نداده و سخنی از نزد خود به مردم نگفته ، بلكه هر آنچه بیان كرده ، حكم خدای عالم و قادر است. خدائی كه انسان را خلق كرده و به میزان توانائی ...

اگر چه يكي از خواص روزه گرفتن اين است كه انسان با تحمل تشنگي و گرسنگي به ياد فقرا و سختي هاي آنها مي افتد، ولي اين تمام حكمت و فلسفه روزه گرفتن نيست. بلکه ...

فكر كردن در مورد فلسفه و حكمت احكام الهی نه تنها اشكال ندارد؛ بلكه مورد توصیه می باشد و اهل بیت پیامبر (ص) به عنوان مفسران آیات قرآن و احكام الهی به برخی از ...

خداوند متعال در قرآن در مورد اصل وجوب روزه مي فرمايد: «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَي الَّذينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ... »

تنها دلیل اصلی ما برای روزه گرفتن و انجام آن در كمیت و كیفیت فعلی دستور خداوند به این تكلیف است چنان كه صراحتا در سوره بقره به اصل آن و در آیه 185 همین سوره ...

در ابتدا بايد گفت: گرچه اين گونه امور از اسرار آفرينش محسوب مي‌شود و جزئيات آن براي همه كس به خوبي معلوم نيست، ولي از مجموع آموزه‌هاي وحياني و تحليل‌هاي صاحب...

توحيد افعالي بيانگر اين عقيده است كه جهان هستي تنها يك فاعل حقيقي دارد و بر اساس آن جهان و هر چه در آن است [از جمله افعال انساني و ...] فعل خدا و ناشي از ...

صفحه‌ها