حضور در رسانه است که با ارائه موضوع و محتوا در رسانه­ هاي ديداري و شنيداري
پاسخگویی رسانه ای

از جمله فعاليت­هاي مرکز ملّي پاسخگويي به سؤالات ديني، حضور در رسانه است که با ارائه موضوع و محتوا در رسانه­ هاي ديداري و شنيداري همچون رسانه ملّي، پيام نماي شبکه 2، راديو معارف و راديو قرآن اقدام به پاسخگويي به سؤالات مطرح شده مي نمايد.