احکام

از سوی گروه علمی احکام مرکز ملی پاسخگویی برگزار شد؛
این نشست علمی در سه بخش نحوه نوشتار، اصطلاحات علمی، نکات ویرایشی و نحوه استفاده از آن مطرح شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی، حجت الاسلام سید مصطفی سجادی «پژوهشگر حوزوی» در نشست علمی «نکات ویرایشی در پاسخهای فقهی» به بررسی نکات موثر در پاسخگویی مکتوب اشاره کرد.

استاد و پژوهشگر حوزه علمیه این بحث را در سه بخش ارائه نمود، که در بخش اول، توجه به نحوه نوشتار عبارات در پاسخگویی به سوالات مخاطبین و در بخش دوم در خصوص استفاده از اصطلاحات علمی و روش اصلاح آن و اشتباهات رایج در این زمینه اشاره کرد و در نهایت در بخش سوم به نکات ویرایشی و روش استفاده از گزاره های صحیح در پاسخ به سوالات مکتوب پرداخت.

حجت الاسلام سجادی در انتهای این جلسه به برخی از سؤالات کارشناسان در این زمینه پاسخ گفت.

از سوی گروه علمی احکام مرکز ملی پاسخگویی برگزار شد؛
در این نشست علمی به بررسی احکام مشترکات و نظر فقهای معاصر مطرح شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی، حجت الاسلام والمسلمین محمد عباس منصوریه در سومین نشست علمی با موضوع احکام مشترکات، به بررسی احکام مشترکات و نظر فقهای معاصر در آن پرداخت.

استاد و پژوهشگر حوزه علمیه در این جلسه به مباحث باقی مانده از مشترکات اشاره کرد و احکام مدارس و موقوفات عامه و آب ها و معادن را در سه بخش مطرح کرد.

وی در بیان احکام مشترکات مدارس و موقوفات عامه، به کیفیت استفاده از مدارس و موقافات عامه و حقوقی که برای افراد در این خصوص ایجاد می شود اشاره کرد و برخی از مسائل مورد ابتلا در این زمینه را بیان نمود.

ایشان در بخش بعدی انواع آب ها، کیفیت استفاده بردن و روش تملک آن ها را بیان، و درنهایت قوانین جمهوری اسلامی ایران در این زمینه را بیان کرد.

همچنین در بخش پایانی نشست، به مبحث انواع معادن اشاره و کیفیت انتفاع آن و روش تملک آن را بیان کرد.

حجت الاسلام منصوریه در انتهای این جلسه به سؤالات کارشناسان در این زمینه با توجه به فتوای فقها پاسخ گفت.

شایان ذکر است گروه احکام به عنوان گسترده ترین گروه از بین هفت بخش پاسخگویی مرکز ملی، جهت حفظ و ارتقاء علمی و مهارتی کارشناسان به طور مداوم نشست هایی علمی با حضور کارشناسان مطرح برگزار می‌نماید.

از سوی گروه علمی احکام مرکز ملی پاسخگویی برگزار شد:
در این نشست علمی به بررسی انواع احکام مشترکات و نظر فقهای معاصر مطرح شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی، حجت الاسلام والمسلمین محمد عباس منصوریه در این نشست علمی به بررسی انواع احکام مشترکات و نظر فقهای معاصر در آن پرداخت.

استاد و پژوهشگر حوزه علمیه در جلسه دوم به ادامه بحث مشترکات پرداخته و تتمه بحث راه های عمومی و کیفیت محقق شدن آنها و حریم جاده اشاره نمود.

وی در ادامه به بحث دوم که مساجد و زیارتگاه ها وحسینه ها باشد اشاره نمود و احکام اولویت و ثبوت حق و کیفیت آن حق یا ساقط شدنشان اشاره کرد و به مسائل مورد ابتلاء مخاطبین پرداخت.

حجت الاسلام منصوریه در انتهای این جلسه سؤالات کارشناسان در این موضوع با توجه به فتوای فقها را پاسخ گفت.

شایان ذکر است گروه احکام به عنوان گسترده ترین گروه از بین هفت بخش پاسخگویی مرکز ملی، جهت حفظ و ارتقاء علمی و مهارتی کارشناسان به طور مداوم نشست هایی علمی با حضور کارشناسان مطرح برگزار می‌نماید.

از سوی گروه علمی احکام مرکز ملی پاسخگویی برگزار شد:
در این نشست علمی به بررسی انواع احکام مشترکات و نظر فقهای معاصر مطرح شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی، حجت الاسلام والمسلمین محمد عباس منصوریه در این نشست علمی به بررسی انواع احکام مشترکات و نظر فقهای معاصر در آن پرداخت.

استاد و پژوهشگر حوزه علمیه در ابتدا مراد از مشترکات را مطرح نموده و سوابق پژوهشی آن را اشاره کرده است و پس از آن در پنج بخش بحث را ارائه و نظرات فقهای معاصر را بیان کرد.

وی با اشاره به بخش اول از بحث که راه ها و جاده ها باشد به بیان احکام خیابان های عمومی و بن بست و حق انتفاع و کیفیت استفاده از آن را مطرح نمود و با توجه به کاربردی بودن این بحث به بیان قوانین موجود در آن و مسائل مورد ابتلاء مخاطبین پرداخت.

حجت الاسلام منصوریه در انتهای این جلسه سؤالات کارشناسان در این موضوع با توجه به فتوای فقها را پاسخ گفت.

شایان ذکر است گروه احکام به عنوان گسترده ترین گروه از بین هفت بخش پاسخگویی مرکز ملی، جهت حفظ و ارتقاء علمی و مهارتی کارشناسان به طور مداوم نشست هایی علمی با حضور کارشناسان مطرح برگزار می‌نماید.

از سوی گروه علمی احکام مرکز ملی پاسخگویی برگزار شد:
در این نشست علمی راهکارهای رعایت تخصص در پاسخگویی و تبعات عدم رعایت آن ارائه شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی، حجت الاسلام والمسلمین علیرضا ملکی در این نشست علمی به بررسی پاسخگویی هوشمند به سوالات فقهی پرداخت.

استاد و پژوهشگر حوزه علمیه در چهار گام، مباحث حول پاسخگویی هوشمند را مورد بررسی قرار داد.

وی در ادامه به راهکارهای رعایت تخصص در پاسخگویی و تبعات عدم رعایت آن، آثار عدم فهم سؤال، علت عدم رعایت تخصص توسط کارشناسان و توجه به شرایط پرسشگر پراخت و برای آن به نمونه هایی اشاره کرد.

در این جلسه به تحلیل پاسخ های مطرح شده و بیان نمونه هایی از مشکلات به وجود آمده در عدم رعایت موارد ذکر شده پرداخته شد و راهکارهایی برای اصلاح و مدیریت پاسخگویی ارائه گردید.

شایان ذکر است گروه احکام به عنوان گسترده ترین گروه از بین هفت بخش پاسخگویی مرکز ملی، جهت حفظ و ارتقاء علمی و مهارتی کارشناسان به طور مداوم نشست هایی علمی با حضور کارشناسان مطرح برگزار می‌نماید.

از سوی گروه علمی "احکام" مرکز ملی پاسخگویی برگزار شد:
در این نشست علمی مباحث مقدماتی موضوع رمز پول‌ها برای کارشناسان مشهد (برادران) حضوری و برای خواهران مشهد و کارشناسان خارج از مشهد به صورت وبیناری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی حجت الاسلام و المسلمین دکتر علی نعمتی در ابتدا با اشاره به بحث پول و شناخت ماهیت پولی، مقدماتی را بیان کرد که پول قدیمی چه بوده و پول مدرن چه خصوصیاتی دارد.

وی با بیان سیر تحول در نظام پولی مدرن افزود: شناخت این فرایند کمک به فهم ماهیت پول (حقیقی یا اعتباری)، مسئله پشتوانه، خلق پول و سایر موضوعات مرتبط را ممکن می سازد.

وی افزود: متاسفانه در این چند سال به مساله ربا و راه کارهای حذف ربا پرداخته شده، لکن مسئله خلق پول در شناخت رمز ارزها که بسیار گسترش یافته ورودی جدی صورت نگرفته است.

شایان ذکر است نشست‏های علمی در بخش‏ پشتیبانی علمی مرکز در گروه های قرآن و حدیث، احکام، اخلاق، مشاوره، کلام و تاریخ، با رویکرد پاسخگویی به طور پیوسته با حضور اساتید مبرز برگزار می‏شود و بناست جلسات با موضوع رمز ارزها با توجه به بسامد بالای پرسشهای فقهی ادامه یابد.

از سوی گروه علمی "فقه" مرکز ملی پاسخگویی برگزار شد:
نشست علمی بررسی تحلیلی دیدگاه فقهای شیعه دررابطه با ثبوت هلال باحضور رئیس ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبری (دام ظله) و عضوهیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف برگزارشد

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی حجت الاسلام و المسلمین موحد نژاد در ابتدا با اشاره به بحث هلال ماه از منظر صاحب عروه گفت: وقتی هلال ماه در یک شهر دیگری ثابت شود اما در شهری که فرد زندگی می کند ثابت نشود، چنانچه دو شهر به هم نزدیک باشند کفایت می کند که در هر دو شهر رای بر رویت ماه داده شود و در صورت نزدیک نبودن دو شهر، هم افق بودن آنها کفایت می کند.

رئیس ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبری با تاکید بر اصطلاح متقاربین در کتاب عروه گفت: با اطمینان می توان اشاره کرد که در هیچ یک از روایات به موضوع دور یا نزدیکی اشاره نشده است و معیار و ملاک مشخصی از حد فاصله تعیین نشده است، که بنابر گفته حجت الاسلام و المسلمین موحد نژاد این یک خلا است که لازم است فقها تامل بیشتری درباره آن داشته باشند.

وی در ادامه افزود: برخی کارشناسان رویت هلال ماه، مثل اقای سید محسن قاضی میر سعید که به صورت تجربی سال های سال روی این مسئله کار کرده اند گفته اند در صورت رویت هلال ماه با چشم غیرمسلح می توان گفت که از محل مشاهده تا فاصله هوایی 200 کیلومتری، ماه رویت خواهد شد و در صورت مشاهده با چشم مسلح این فاصله حدود 50 کیلومتر هوایی تعیین می شود که البته این تنها یک نظر کارشناسی است و فقها نسبت به ان نظری نداده اند.

عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف همچنین در بیان مفهوم "هم افق بودن" در تعبیر صاحب عروه گفت: ملاک این تعبیر بحث رویت است و چنانچه به عنوان مثال گفته شود هلال ماه در شهر الف دیده شد و سپس فارغ از فاصله، اعلام گردد که در شهر ب نیز هلال رویت شده است می توان گفت این دو شهر هم افق هستند.

وی همچنین در پایان به اختلاف بین نظر علما و فقها در خصوص رویت هلال ماه و مسائل مربوط به آن اشاره کرد و گفت: بنابر نظر برخی علما رویت هلال ماه با چشم مسلح هم مورد قبول است و کفایت می کند اما از منظر برخی دیگر مثل آیت الله سیستانی هلال ماه حتما باید با چشم غیر مسلح رویت شود.

در پایان کارشناسان بخش احکام سوالات خود را پیرامون این موضوع مطرح کردند.

از سوی مرکز ملی پاسخگویی شعبه خراسان رضوی برگزار شد:
اولین جلسه علمی با موضوع بورس با محوریت پاسخگویی به سوالات شرعی برگزار شد.
بورس - سید عباس دیانت

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی، حجت الاسلام دیانت «سرپرست نمایندگی مرکز ملی پاسخگویی خراسان رضوی» در این نشست علمی ابعاد مختلف بورس را با رویکرد پاسخ به مسائل شرعی به کارشناسان بخش احکام ارائه کرد.

معنای شرکت و رابطه شرکت سهامی عام با شرکت فقهی، معنا شناسی اصطلاحی بورس، اقسام بورس که شامل اوراق بهادار، کالا و ارز می باشد و کارگزاری بورس از جمله مهمترین عناوین بود که توسط وی طرح و ضمن توضیح و تشریح، احکام شرعی هر یک را بیان کرد.

شایان ذکر است نشست‏های علمی در بخش‏ پشتیبانی علمی مرکز در گروه های قرآن و حدیث، احکام، اخلاق، مشاوره، کلام و تاریخ، با رویکرد پاسخگویی به طور پیوسته با حضور اساتید مبرز برگزار می‏شود.

به همت مرکز ملی پاسخگویی برگزار شد؛
جلسه بررسی سؤالات فقهی روزه داری در ماه مبارک رمضان با توجه به بیماری کرونا با حضور حجت الاسلام فلاح زاده در مرکز ملی پاسخگویی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی جلسه تشریحی پاسخ به سؤالات مرتبط با روزه با توجه به شیوع بیماری کرونا مبتنی بر فتاوای مراجع عظام تقلید با حضور حجت الاسلام والمسلمین فلاح زاده «مدیر موسسه موضوع شناسی احکام فقهی»، رئیس گروه پشتیبانی علمی و مدیر علمی گروه فقه مرکز ملی پاسخگویی، مدیر و جمعی از پژوهشگران گروه فقه پژوهشگاه باقر العلوم (علیه السلام) در مرکز ملی پاسخگویی برگزار شد.

حجت الاسلام فلاح زاده در ابتدای جلسه با اشاره به جلسه ای که با فرهنگستان علوم پزشکی داشت گفت: این بیماری برای افراد سالم ضرری نداشته و آنها همچون سال های گذشته باید روزه بگیرند لکن مسائل بهداشتی را رعایت کنند.

وی افزود: با توجه به نظر متخصصین در خصوص افرادی که بیماری خاص دارند مانند دیابت، قلب و عروق و فشار خون بالا اگر در سنی 65 به بالا هست، از آن جهت که خطر ابتلا به بیماری برایشان بالاست، لذا اگر می دانند خطری برایشان ندارد می توانند روزه بگیرند و اگر نمی دانند باید به پزشک متخصص مراجعه کنند و مبتنی بر نظر پزشک به تکلیف خود عمل کنند.

مدیر موسسه موضوع شناسی احکام فقهی افزود: به نظر غالب پزشکان روزه سبب تقویت سیستم دفاعی بدن می شود و دانش علمی هم همین را تایید می کند و روزه داری سبب ابتلا نمی شود و عدم رعایت مسائل بهداشتی است که منجر به آن می شود.

وی گفت: روزه یک واجب شرعی است که همه افراد مکلف که توانایی انجام آن را دارند باید روزه بگیرند. اما کسانی که توانایی ندارند نه تنها واجب نیست بلکه صحیح هم نیست، این عدم توانایی یا عذر شرعی است مثل سفر یا خانم ها در ایام خاصی که عذر دارند یا مقصود توانایی جسمی است مثل کهنسالان که توان روزه ندارند یا کسانی که به جهتی توانایی ندارند مانند بیماری یا همان تعبیر عدم المرض، اما ترس از بیماری کرونا خود به خود مجوز ترک روزه نیست.

وی در مورد مفهوم ضرر گفت: ضرر به این معنا است که بیماری که الان دارد به سبب روزه تشدید، ادامه یا روند بهبودی را دچار اختلال می کند و یا ایجاد بیماری کند می باشد. این خوف باید منشاء عقلایی داشته باشد و ترسی که ناشی از شایعات فضای مجازی باشد اثری ندارد.

لذا این که بگوید روزه سبب کاهش تقویت بدن و در نتیجه مبتلا به کرونا می شود این صحیح نیست و در نتیجه سبب روزه نگرفتن نمی شود. نظر غالب هم این است که روزه نه تنها منجر به کاهش ایمنی نمی شود ، بلکه به نظر برخی سبب تقویت ایمنی می شود و لذا آمار هم داده اند که برخی بیماری ها در ماه رمضان کاهش داشته است. بنابراین افراد سالم مثل سالهای گذشته ضمن رعایت موارد بهداشتی روزه باید بجا آورند.

حجت الاسلام فلاح زاده در خصوص ملاک تشخیص ضرر و زیان روزه بر بیماری گفت: ضرر و زیان روزه برای فرد چه بیمار و چه غیر بیمار، تشخیص خود فرد است. یا باید مطمئن شود یا اینکه ترس از ضرر ایجاد شود که بواسطه روزه مبتلا می شود یا شدت می یابد که این را یا خودش تشخیص دهد یا از گفته متخصصان اطمینان حاصل شود.

وی افزود: خوف ضرر هم باید منشاء عقلایی داشته باشد، اما اگر منشاء ترس از ترسو بودن فرد یا ناشی از شایعات باشد این مجوز روزه خواری نیست. منظور از خوف عقلایی، یعنی عقلای قوم بگویند این ضرر دارد، اما اگر شخص ترسوست یا براساس شایعات در فضای مجازی است که منجر به ترس شده اینها ملاک نمی باشد.

اما نظر غالب متخصصان این است که روزه داری به خودی خود سبب ابتلا به بیماری کرونا نخواهد بود. اما اگر شرایطی شد که گروهی گفتند احتمال ابتلا هست و عده گفتند نیست، از گفته هر کدام که برای شخص اطمینان حاصل شود ملاک همان است. و نظر غالب متخصصان این است که خود روزه بر سیستم دفاعی بدنی که سالم است ضرری نمی زند و لذا در این موارد معمولا قول نظر اکثر اطمینان آور خواهد بود. نکته دیگری که راجع به خوف ضرر هست این است علاوه بر این که باید منشاء عقلایی داشته باشد این که این خوف تنها برای خود شخص اطمینان آور است

وی در خصوص ماندن در خانه گفت: توصیه کلی هر ساله برای روزه داری این است که وظیفه واجب شرعی است افراد نسبت به کارهاشان نوعی برنامه ریزی داشته باشند که بتوانند به این واجب برسند و مسئولین هم در حد میسور طوری برنامه ریزی کنند که افراد بتوانند به این واجب مهم عمل کنند. امسال در خانه ماندن از دو جنبه اهمیت دارد: اگر در خانه بماند و کار ضروری هم ندارد که بتواند روزه بگیرد که بهتر است و توصیه دوم که نسبت عدم ابتلا به این بیماری است که در خانه ماندن از شیوع آن جلوگیری می کند. لذا اگر کسی تشخیص می دهد که در خانه ماندن و کمتر بیرون رفتن می تواند روزه بگیرد با مراعات مسائل بهداشتی بر او لازم است که مراعات کند

حجت الاسلام فلاح زاده در مورد روزه خواری در ملاء عام گفت: روزه خواری علنی چه بر افرادی که معذورند مانند بیماران و مسافران و چه برای کسانی که معذرو نیستند و عمدا روزه نمی گیرند حرام است و روزه خواری در ملاء عام جایز نیست و حاکمیت هم می تواند از چنین افرادی که به فرهنگ عمومی و معنوی جامعه را بر هم می زنند جلوگیری کند.

وی در خصوص حکم روزه های نگرفته در این شرایط گفت: این شرایط با سایر ایام تفاوتی ندارد و حتی افرادی که به جهتی روزه برایشان واجب نیست، امسال و سال های گذشته و سال های آینده حکم یکی است. کسی که عمداً روزه خواری کند علاوه بر قضای روزه باید کفاره هم بپردازد و کسی که بیماری دارد اگر بعد ماه مبارک رمضان برطرف شد باید قضا را بجای آورد و اگر تا رمضان سال بعد انجام ندهد و بیماری ادامه داشته باشد قضا واجب نیست و یک مد طعام را باید بپردازد.

شایان ذکر است که مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی، پاسخگوی هموطنان عزیز بویژه در ماه مبارک رمضان می باشد. تلفن 096400 و سامانه پاسخگویی آنلاین به نشانی https://user.pasokhgoo.ir و اپلیکیشن پاسخگو (قابل دریافت از کافه بازار) و همچنین شماره پیامک 30009640 پاسخگوی سوالات احکام کاربران می باشند.

به همت مرکز گروه علمی احکام مرکز ملی پاسخگویی برگزار شد:
در این نشست علمی انواع بیع مطرح و نظر فقهای در آن مطرح شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی، حجت الاسلام والمسلمین محمد عباس منصوریه در این نشست علمی به بررسی انواع بیع و نظر فقهای معاصر در آن پرداخت.

استاد و پژوهشگر حوزه علمیه در ابتدا به تعریف انواع خرید و فروش پرداخته و با اشاره به تنوع خرید و فروش ها ابتدا به تعریف از آنها پرداخت و سپس با بیان فروع مختلف در این نوع خرید فروش ها نظرات فقهای معاصر را بیان کرد.

وی با اشاره به بیش از 20 نوع خرید و فروش از جمله بیع مزابنه، بیع عریه، بیع محاقله،  بیع حیوان، بیع اختباری، بیع مساومه، بیع تولیه، بیع مواضعه، بیع عینه، بیع مرابحه ، بیع تشریک، بیع وقف، بیع مجازفه و ... به انواع کاربرد های مختلف آن در معاملات اشاره و مسائل مورد ابتلاء مخاطبین را بیان نمود و در انتها سؤالات کارشناسان در این موضوع با توجه به فتوای فقها را پاسخ گفت.

گروه احکام به عنوان گسترده ترین گروه از بین هفت بخش پاسخگویی مرکز ملی، جهت حفظ و ارتقاء علمی و مهارتی کارشناسان به طور مداوم نشست هایی علمی با حضور کارشناسان مطرح برگزار می‌نماید.

صفحه‌ها