از سوی گروه علمی احکام مرکز ملی پاسخگویی برگزار شد؛
این نشست علمی در سه بخش نحوه نوشتار، اصطلاحات علمی، نکات ویرایشی و نحوه استفاده از آن مطرح شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی، حجت الاسلام سید مصطفی سجادی «پژوهشگر حوزوی» در نشست علمی «نکات ویرایشی در پاسخهای فقهی» به بررسی نکات موثر در پاسخگویی مکتوب اشاره کرد.

استاد و پژوهشگر حوزه علمیه این بحث را در سه بخش ارائه نمود، که در بخش اول، توجه به نحوه نوشتار عبارات در پاسخگویی به سوالات مخاطبین و در بخش دوم در خصوص استفاده از اصطلاحات علمی و روش اصلاح آن و اشتباهات رایج در این زمینه اشاره کرد و در نهایت در بخش سوم به نکات ویرایشی و روش استفاده از گزاره های صحیح در پاسخ به سوالات مکتوب پرداخت.

حجت الاسلام سجادی در انتهای این جلسه به برخی از سؤالات کارشناسان در این زمینه پاسخ گفت.