پرسش وپاسخ

اين سخن حرف خوب و دلنشيني است ، اما به چه دليل؟ آيا دليلي هم براي اين سخن خود داريد؟ مثلا اگر فرد ديگري در مقابل بگويد به نظر من دين پيچيده ترين و پرشاخ و ...

در منظر دینی تنها شراب و مشروبات الكلی حرام نیست بلكه استفاده از هر ماده ای كه برای بدن ضرر دارد و یا تاثیر مشروبات الكلی را دارد نظیر مواردی كه شما نام بردید.

قبل از بیان پیدایش شیعه در ایران، لازم است در نخستین قدم به مفهوم شیعه توجه كنیم. شیعه، به معنای پیرو و در اصطلاح، به كسی كه از امام علی(ع) پیروی كرده و او ...

شیعه در لغت به معناي پیرو و یاري دهنده است، اما در اصطلاح بدین معنا است كه كسي به امامت و خلافت بلافصل علي(ع) معتقد باشد. شیعیان بر این عقیده‏اند كه مرجعیت ...

پيدايش مذهب تشيع به زمان حيات پيامبر اكرم ‌باز مي‌گردد و پيامبر اكرم‌خود هستة اصلي تفكر شيعي را بنا نهاده است‌; براي نمونه حديثي را در اين‌باره‌، به روايت ...

قرآن مكتوب به خط عثمان طه كه به نسخ بسیار شیرین و شیوه ای آمیخته به ثلث به نگارش درآمده و به تصدیق خبرگان فن از نظر خوش نویسی و استحكام دست و قلم و چشم نوازی...

وجود قران خودش دلالت مي كند كه وحی و از جانب خداست و غير خدا حتي پيامبر را توان ایجاد چنین كتابی ندارد. با صراحت تمام هم اعلام كرده كه از جانب خداست و ...

صفحه‌ها