اخلاق

صداقت در گفتار، حاكي از ضمير و فطرت پاك شما است. نشان مي دهد از آلوده شدن به گناه، نگران هستيد. اين حالت، علامت ايمان و اعتقاد قوي به ارزش هاي الهي و انساني است

عامل اصلی بدبختی آدمی گناه است و اگر انسان بخواهد از گناه دوری كند و از این سمّ مهلك نجات یابد، رعایت نكات زیر ضروری است: 1- ...

راه رسیدن به خدا و امام زمان علیه السلام بسته نیست. هر كس تلاش نماید و در مسیر تقوا قدم بردارد ،از دوستان خدا خواهد شد ،چرا كه در قرآن فرموده ...

راه رسیدن به خدا و امام زمان علیه السلام بسته نیست. هر كس تلاش نماید و در مسیر تقوا قدم بردارد ،از دوستان خدا خواهد شد ،چرا كه در قرآن فرموده ...

محبت و دوست داشتن از راه آگاهی و انس و برطرف ساختن موانع به دست می‏آید؛ حب خدا و اولیای او نیز، از طریق شناخت و معرفت پدید می‏آید.هر اندازه آدمی معرفت خودش ...

آنچه در مفاتيح الجنان و در نجم الثاقب آمده است، درست است. هر عاشق امام زمان (ع) آن اعمال را انجام دهد، بالاخره پيش از مرگ به آرزوي خويش خواهد رسيد. اما رؤيت ...

اگر چه يكي از آثار معنوي روزه ، جوشيدن حكمت و معرفت از درون انسان است، اما فوايد روزه به آن منحصر نمي گردد. آثار و فوايد روزه آن قدر زياد است كه قرآن كريم ...

اولا ،برّ و نیكی، بذل مال در راه خدا و بپا داشتن نماز و دادن زكاة است. ثانیاً حبّ شامل دوستي خدا يا دوستي مال يا دوستي انفاق به فقير مي‏شود يعني بذل مال یا ...

اساساً محبت، ملازم با معرفت است. تا شناخت و معرفت به كمال و جمال یا به خوبی ها و زیبایی های كسی یا چیزی نداشته باشیم، مجذوب آن نمی شویم و عشق و محبتش در دل ...

صفحه‌ها