اخلاق

بايد بدانيد که خدا توبه‌کنندگان را دوست دارد و درآيات قرآن به اين مطلب اشاره‌کرده است. (1) درجايي از قرآن نيز فرموده که هرگز از رحمت خدا مأيوس نشويد ...

استخاره به معناي درخواست و طلب خير است و اين درخواست وقتي از خداوند متعال طلب شود، خود نوعي دعا و توجه به ذات اقدس خداوند است. در كتب حديثي شيعه و سني به حد ...

شما در وهله اول مي‌بايست به دنبال زندگي اخلاق مدارانه باشيد. زندگي اخلاقي، لزوماً با همراهي يک طلبه صورت نمي‌گيرد، بلکه افراد مذهبي و متدين واقعي مي‌تواند ...

از اين باب که اهل دعا و توسل هستيد، به شما تبريک مي‌گوييم. در قرآن آمده است که اگر اهل دعا نبوديد، خدا به شما اهميتي نمي‌داد اما قطعاً خدا همه دعاها را مي‌شنود.

براي ترک هر نوع گناهي مهم‌ترين کار، تصميم واقعي به ترک آن گناه هست و تا هنگامي‌که شخصي براي ترک يک گناه اراده نکند هيچ‌گاه نمي‌تواند از گناهش توبه کند ...

دغدغه شما برای اطلاع و جلوگيري از آسيب‌ها ستودني است اما لازم است به چند نکته بسيار مهم توجه فرماييد: احترام به والدين، دعوت به خير، حريم خصوصي، ...

براي لذت بردن از عبادت بايد ابتدا جنبۀ معرفتي تقويت شود، يعني نسبت به اعمالي که انجام مي‌دهيد علم و آگاهي پيدا کنيد. در مرحله بعد اقدام به انجام آن به نحو ...

در مورد آن فرد که گناهتان با او بوده بايد بگوييم اولاً لازم نبود از او حلاليت بگيريد چراکه يادآوري گناه بوده است و خودش گناه است. علاوه بر اينکه هرکسی مسئول ...

هر حرفى كه راجع به ديگران گفته شود غيبت به‌حساب نمی‌آید، بلكه ريختن آبروى ديگران و بيان بدی‌های فرد به‌گونه‌ای كه وقتى به گوششان برسد و ناراحت شوند جزو غيبت ...

صفحه‌ها