پرسش وپاسخ

بیش تر از ۷۰ نفراز مفسران مشهور قرآن به عبارت ” بحر فارس” اشاره كرده اند و حتی بعضی موقعیت جغرافیایی آنرا مفصلا توضیح داده اند اما حدیث زیر سخن و حدیث ...

اولا این حدیث و امثال آن خطاب به مؤمنان خدا باور است؛ كسانی كه برای رسیدن به ایمان و طهارت نفس و دل، از خوردن حرام خود را نگه می دارند...

در روايات "الزوراء" آمده كه در بعضي به بغداد يا موضعي در بغداد تطبيق شده و در به كوهي در نزديكي ري. در روايتي هم كه در باب علامات آخر الزمان هست، ...

اين كه مي فرماييد: «همه ميگن چون شوهرت زود ازدواج كرده جوني نكرده يه وقت ولت نكنه» از باورهاي بي اصل و اساس ناشي مي شود كه هيچ واقعيت خارجي ندارد. بله اگر ...

اگر واقعا اين طور باشد كه ايشان به شما علاقه اي نداشته باشد و به شخص ديگري علاقه داشته باشد ادامه دادن اين زندگي و وصلت، ريسك بسيار بالايي دارد، چون ...

با توجه به وضع شوهرتان كه احتمالا كنترل چنداني بر روي پسرتان ندارد. زياد بودن پول در دست پسرتان آنهم در اين دوره سني خاص مي تواند مشكل آفرين باشد...

اين كه بعضي فرزندان و والدين در برخي مسايل مانند هم فكر نمي‌كنند و به اصطلاح با هم تفاهم ندارند به اين دليل است كه جهاني را كه فرزندان و والدين مي‌بينند و ...

اين كه بعضي فرزندان و والدين در برخي مسايل مانند هم فكر نمي‌كنند و به اصطلاح با هم تفاهم ندارند به اين دليل است كه جهاني را كه فرزندان و والدين مي‌بينند و ...

صفحه‌ها