دانش تاريخ

تحلیل گران تاریخ اسلام معتقدند جامعه كوفه یك جامعه چند دسته ای و منشعب بود. لذا برای كشف انگیزه نامه نگاری(گرايش به امام حسين) باید گروه هایی كه در جامعه ...

با تحقيقي كه به عمل آمد به چنين گزارشي برخورد نكرديم و چنين رفتاري از آخوند خراساني كه خود از شاگران ميرزاي شيرازي در سامرا بوده بعيد به نظر مي رسد.

امام رضا ع فرمود:« من به اين شرط ولايتعهد تو را مي پذيرم كه هرگز در امور ملك و مملكت مصدر امري نباشم و در هيچ يك از امور دستگاه خلافت،همچون عزل و نصب حكام و ...

او شيخ جليل القدر و بزرگوار، پيشواي محدّثين، محمّد بن عليّ بن الحسين بن موسي بن بابويه أبو جعفر صدوق قمّي است، مرتبه او در علم و فهم و درك حديث و درجه فقاهت ...

انوشیروان پسر قباد بن فیروز ، پادشاه بود. او پس از قباد بر سر پادشاهی با برادران خود، كبوس و جام، به ستیزه پرداخت و سرانجام پیروز شد و بر تخت سلطنت نشست...

صفحه‌ها