پرسش وپاسخ

درست آن "مقرّبي" است، زيرا ارباب طلسم و ورد و افسون كه اين آيات را ساخته و پرداخته اند، در بين آيات، دعاها و ذكر ها و آيات ديگر را مي خوانند و نام هاي ملائكه...

قرائت هاي هفتگانه (كه با توجه به اين كه هر يك از اين قرائت ها به دو طريق نقل شده كه مختصر تفاوتی با هم دارند و از این رو چهارده قرائت می شود) يا دهگانه ...

معجزه كار خدايي است كه بشر اگر همگي دست به دست هم دهند و حتي همه جنيان را هم به مدد بگيرند، نمي توانند مثل آن را بياورند. خدا چنين كاري را به دست پيامبر ...

از این روایات سه خصوصیت از خصوصیت های آن امام مشخص می شود 1. ظاهر باشد ... 2.حاضر باشد.... 3. باید خلق را ارشاد كند و جلوی زیاد و كم شدن دین را بگیرد و ...

معمولاً زوجين در اين گونه موارد به يك خانواده درمانگر يا مشاور خانواده مراجعه مي نمايند و به جاي دعوا و درگيري لفظي و فيزيكي به حل ريشه اي مشكل خود مي پردازند.

اين احتمال وجود دارد كه علائم مذكور در نامه چيزي جز نشانه هاي يك بيماري يعني «افسردگي پس از زايمان» نباشد.

به طور حتم شوهرتان به هنگام ازدواج با شما، چنین رفتاری از خود نداشته است، چون اگر این گونه می­بود، شما هیچ وقت حاضر به ازدواج با او نمی گردیدید...

صفحه‌ها