پرسش وپاسخ

هر گاه انسان به هدف خود مؤمن باشد و آن را حق بداند و براي رسيدن به آن هيچ گونه هراسي به خود راه ندهد و تزلزل و سستي در عقيده و ايمان به مسير خود نداشته باشد...

متوكّل دستور داد قبر امام حسین (ع) را ویران نموده و خانه هاي اطراف قبر شریف را خراب كنند. آن گاه در آن محل زراعت نمایند و زائرین را از زیارت بازداشت و ...

نهضت ما توانست موفقيت بسيار بزرگ‏ ديگر كسب بكند و آن از بين بردن خود باختگي ملت ما در برابر غرب - به معني اعم آن يعني بلوك غرب و شرق - بود نهضت ما توانست به ...

قرآن كتاب هدايت است و آيات آن در راستاي هدايتگري است. اين هدف در تك تك آيات منظور است. اگر آيه اي در اين راستا نباشد و اختصاص به مساله اي داشته باشد كه تمام ...

قرآن كتاب خدا برای هدایت بشر است و معارف و حقایق و احكام نجات بخشی كه ارائه می دهد، فراتر از زمان و مكان و قومیت بوده و برای همیشه تاریخ و همه انسان ها ...

بخش ديگری از آيات او را پيامبر براي تمام عالميان و براي تمام كساني كه پيام او بدان ها برسد، معرفی كرده . برخي از آيات چنين است: ...

عبارت صحيح "تَوَكَّلتُ عَلَي اللهِ" هست و به معني:"بر خدا توكل كردم" مي باشد. در روايات به توكل كردن سفارش زياد شده و با اين عبارت توكل خود بر خدا را اعلام ...

«مدد خواستن،دور اندیشی است». عبارت عربی این حدیث را نیافتم؛ ولی در باره حزم احادیثی وجود دارد، از جمله از پیامبر سؤال شد: ...

براي تربت امام حسين(ع) آثار بسياري در روايات ذكر شده از جمله اينكه فقهاي شيعه در باب چيزهايي كه سجده بر آن صحيح است، آورده اند كه سجده بر تربت امام حسين(ع) ...

صفحه‌ها