قرآن

از سوي خدا بودن آيات نازل شده بر پيامبر (ص)، به واسطه إثبات معجزه بودن آن صورت مي گيرد و حقيقت معجزه اين است كه مدّعي نبوت، عمل خارق العاده‌اي را انجام دهد و...

«و ان كنتم في ريب مما نزلنا علي عبدنا فاتوا بسوره من مثله و ادعوا شهدائكم ان كنتم صادقين؛ اگر در آنچه بر بنده مان نازل كرده ايم شك داريد، پس سوره اي مانند ...

در اين زمينه است كه حكمي تشريعي را بيان كند (وظیفه مسلمانان را روشن سازد)، نه يك خاصيت تكويني را (تا اشكال كنید كه چرا یزید توانست این خانه را خراب كند و ...

اولا كتابی كه آیات قرآن را فقط با ترجمه و بدون آیات نگاشته شده باشد، تاكنون در بازار كتاب فروشی ها دیده نشده و اجازه چاپ آن هم داده نمي شود و آن چه وجود دارد...

مهم ترین اصل در آیات تحدی ، اثبات خدایی بودن و غیر بشری بودن قرآن است ،زیرا قرآن خود را كلام خدا شمرده ، برای اثبات این ادعا و باطل كردن ادعای مخالفان كه ...

اول این كه: به حكم عقل هیچ اثر ادبی یا علمی، آخرین حد و سطح در آن زمینه نخواهد بود؛ زیرا هر اثری تراوش فكر و ذهن و خلاقیت یك یا چند انسان است و عقل می گوید ...

مورد تحدي سوره است نه جملات، سوره اي مجموعه اي از آيات است كه هدف خاصي دارد و معناي منسجمي را مي رساند.

در يكي از اين آيات به اصل تشريع روزه و پيشينه روزه در ميان اقوام پيشين و يكي از مهمترين اهداف روزه (زمينه سازي براي تقوا) اشاره شده است.

بيش از هزار و چهارصد سال است كه قرآن نازل شده و اعلام كرده كه كتابی است سراسر حق و هيچ باطلي بدان راه نيافته و نمي يابد: ...

صفحه‌ها