قرآن

تا آنجایی كه اندیشه ها، فرضیه و تئوری باشند، هیچ دلیلی بر حقانیت آن ها نیست و قرآن حق مطلق و تایید كننده همه حقایق است. ولی تعارض قرآن با اندیشه ای كه ...

اين كه همسران پيامبر كه از دنيا رفته اند، مادران مؤمنان ناميده شده اند، نشان از آن دارد كه تكريم و احترام آنها بر امت واجب است و عايشه هم يكي از آنها است.

بت پرستي در هر دوراني ملاكات و رسوم خودش را داشته مثلا در زمان جاهليت با اشيائي اعم از چوب و سنگ بت درست مي كردند و آن را خداي خود مي ناميدند و نام هاي لات و...

كتاب های وحیانی علاوه بر تایید عقل و فطرت، برای تعلیم معارفی در باب مبدأ و معاد و ارتباط آن دو، صفات خدا و ... ، به بشر نازل شده اند كه بشر جز وحی راهی برای ...

اگر بعد از پيامبر، قرآن كافي بود، بايد اختلاف ها را طبيعي و حق و اراده خدا بدانيم، زيرا افراد به طور طبيعي در برداشت از قرآن اختلاف نظر پيدا مي كنند ...

آياتي كه درباره وجوب نماز است زياد است و چند دسته هستند يك دسته كه به طور كلي امر به اقامه نماز مي كنند و آن تمام آياتي است كه « أَقِيمُوا الصَّلاةَ » ...

هر قانون گذاری برای نظم در امور و كارهای زندگی عادی مردم تلاش می كند كه به موارد مهم و غیر قابل تغییر اشاره كند، مثلا در حكومت اسلامی ایران قانون گذار از آن ...

معارف مربوط به مبدأ و معاد و بينش هاي حق (آيات معارفي قرآن)اين معارف كه همان حقايق جهان هستي مي باشند، از چنبره زمان و مكان بيرونند و ابدي و ازلي مي باشند...

صفحه‌ها