تفسير و علوم قرآني

درست آن "مقرّبي" است، زيرا ارباب طلسم و ورد و افسون كه اين آيات را ساخته و پرداخته اند، در بين آيات، دعاها و ذكر ها و آيات ديگر را مي خوانند و نام هاي ملائكه...

قرائت هاي هفتگانه (كه با توجه به اين كه هر يك از اين قرائت ها به دو طريق نقل شده كه مختصر تفاوتی با هم دارند و از این رو چهارده قرائت می شود) يا دهگانه ...

معجزه كار خدايي است كه بشر اگر همگي دست به دست هم دهند و حتي همه جنيان را هم به مدد بگيرند، نمي توانند مثل آن را بياورند. خدا چنين كاري را به دست پيامبر ...

قرآن مكتوب به خط عثمان طه كه به نسخ بسیار شیرین و شیوه ای آمیخته به ثلث به نگارش درآمده و به تصدیق خبرگان فن از نظر خوش نویسی و استحكام دست و قلم و چشم نوازی...

وجود قران خودش دلالت مي كند كه وحی و از جانب خداست و غير خدا حتي پيامبر را توان ایجاد چنین كتابی ندارد. با صراحت تمام هم اعلام كرده كه از جانب خداست و ...

پیامبر در وحی قرآنی مجاز به هیچ گونه دخل و تصرفی نبودند و آیات قرآن كه بر قلب ایشان نازل می شد ، بدون كم و كاست توسط ایشان به مردم تلاوت و ابلاغ می گردید و ...

چيزي كه مطلب را آسان مي كند اين كه اختلاف قرائت ها اولا محدود است و اين تفاوت ها در اصل معنا تفاوت ايجاد نمي كند مانند چيزي كه امروز به عنوان اختلاف نسخه ها ...

آنچه علامه مجلسي در اينجا بيان نموده با اعتقاد ما مبني بر عدم تحريف قرآن سازگار نيست و اساسا بيانات علامه مجلسي (ره) درباره تحريف قرآن دچار نوعي ابهام ...

اين كه براي اثبات تحريف نشدن قرآن به خود آيات استناد كنيم، دور است و كافي نيست. مگر اين كه اين استناد در درون خود يك استدلال عقلي يا دليل تجربي داشته باشد.

تحریف به معنای كم و زیاد كردن است و در مورد قرآن این كار جا نمی افتد زیرا كسی نمی تواند سوره و سوره هایی مانند آن بیاورد و بدان اضافه كند و خدا هم عنایت دارد

صفحه‌ها