پشتیبانی علمی

از سوی گروه علمی کلام مرکز ملی پاسخگویی برگزار شد:
در این نشست علمی چارچوب نظری و مولفه های الحاد مدرن مطرح شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی، حجت الاسلام دکتر محمد جواد اصغری «مدیر گروه پاسخگویی تلفنی مرکز ملی پاسخگویی» در این نشست با تبیین الحاد تاریخی و الحاد مدرن، چارچوب نظری و مولفه های الحاد مدرن را تبیین کرد.

وی با بیان جدید نبودن اصل الحاد، این جریان را به عنوان یک جریان ضد خداباوری دانست و گفت: همیشه اندیشه خداناباوری در بین بشر وجود داشته است اما جریان الحاد مدرن با مبانی و اصول ویژه خود کاملا جریان جدیدی محسوب می شود که سوالات و شبهات نوین و بی سابقه ای را در برابر اندیشه خداباوری و دینداری نهاده است.

مدیر گروه پاسخگویی تلفنی مرکز ملی پاسخگویی ادامه داد: اگر چه خاستگاه اندیشه های الحاد مدرن، جهان غرب است، اما باید دانست که همچون الحاد تاریخی مرزهای جغرافیایی خویش را در نوردیده است و خصوصا در دهه های اخیر در جوامع اسلامی و جامعه ما نیز ورود و نفوذ یافته و خصوصا در فضای مجازی به زبان فارسی ترجمه شده و اندیشه های الهی را به چالش کشیده است.

وی در تشریح الحاد تاریخی گفت: جریان الحادی و خداناباورانه است که در قالب های متفاوت همیشه در میان بشر وجود داشته است و مهمترین شاخصه آن رویکرد سلبی نسبت به خداباوری و باورهای مرتبط با آن بوده است.

دکتر اصغری جریان مارکسیسم (ماتریالیسم دیالکتیک) را مهمترین جریان الحاد تاریخی در دو قرن دانست که توسط کارل مارکس و متاثر از هگل و فوئرباخ، رویکردی کاملا سلبی و حتی خصمانه نسبت به دین و باورهای دینی داشتند.

عضو هیات عملی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام در توضیح خداناباوران جدید، به نویسندگانی اشاره کرد که در اوایل قرن بیست و یکم در باب خداناباوری آثاری را منتشر کرده اند من جمله سم هریس، ریچارد داوکینز، دنیل دنت و کریستفر هیچن و در ادامه به آثار و اندیشه های هر یک اشاره کرد.

حجت الاسلام اصغری سه مولفه الحاد مدرن را اینطور برشمرد: مولفه متافیزیکی که خداناباوران جدید در این مطلب هم عقیده هستند که هیچ واقعیت فراطبیعی و الهی از هیچ نوعی وجود ندارد؛ مولفه معرفت شناختی که عبارت است از این ادعای مشترک که باور دینی، امری نامعقول است و مولفه اخلاقی که عبارت از این فرض است که یک معیار اخلاقی سکولار عام و عینی وجود دارد.

در انتهای نشست نوع رویکرد پاسخگویی به سوالات مرتبط با این موضوع طرح و گفتگو شد.

شایان ذکر است نشست‏های علمی در بخش‏ پشتیبانی علمی مرکز در گروه های قرآن و حدیث، احکام، اخلاق، مشاوره، کلام و تاریخ، با رویکرد پاسخگویی به طور پیوسته با حضور اساتید مبرز برگزار می‏شود.

از سوی گروه علمی تاریخ مرکز برگزار شد:
در این نشست علمی جریان شناسی طیف های مختلف روحانیت از عصر قاجار تاکنون با محوریت پاسخگویی به سوالات تاریخی بررسی گردید.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی، حجت الاسلام والمسلمین سید حسن هاشمی جزی «رئیس بخش پشتیبانی علمی مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی» در این نشست تطورات رفتار اعتقادی طیف های وابسته به روحانیت از عصر قاجار تاکنون را با محوریت پاسخگویی به سؤالات تاریخی بررسی کرد.

در ابتدای حجت الاسلام هاشمی جزی گونه های عرصه تغییر رفتاری و اعتقادی را اینطور برشمرد: تغییر دین، تغییر مذهب؛ تغییر رفتار در سبک زندگی (حجاب،موسیقی، تجملات و...)، تغییر در قرائت های دینی فقهی، تفسیری و روایی به زنان، نپذیرفتن قرائت رسمی از دین و حرکت به سمت اصلاح گری دینی و مذهبی، تغییر از نگاه عقیده محور و ظهور نظرگاه قومیت محور، تغییر نگاه رسمی به میراث دانشی خانواده های روحانیت، شأن و لباس روحانیت، نگاه زمینی به مرجعیت احکام و قوانین فردی و اجتماعی و  تغییر رفتار روحانیون با مخالفت های درونی و روی آوری به خشونت و حذف مخالفان.

رئیس پشتیبانی علمی مرکز ملی پاسخگویی در ادامه شش جریان چپ گرا با رهبریت تقی آرانی (دارای مرام اشتراکی و کمونیستی)، انجمن فراماسونی (فراموشخانه با آموزه های لیبرالیسم)، انجمن باغ میکده با تفکرات بابی و تشکل نسوان، جریان ناسیونالیسم ایرانی مانند پان ایرانیسم، جبهه ملی، حزب سوسیالیست ملی کارگران ایران، حزب ملت ایران، حزب ایران، حزب مردم ایران و حزب مرز پرگهر، جریان فکری امت واحده و سید جمال الدین اسدآبادی و جریان روشنفکری مانند میرزا ملکم خان و آخوندزاده، جریان های منسجمی بودند که برای تغییر اندیشه به میدان شدند.

وی دلائل شکل گیری این جریان ها را ناشی از رویدادهای جهانی دانست و به تعدادی از این مهمترین و اثرگذارترین آنها اشاره کرد. انقلاب صنعتی غرب و پیشرفتهای چشمگیر؛ از سال ۱۷۶۰ تا ۱۸۴۰، انقلاب کبیر فرانسه؛(۱۷۹۹–۱۷۸۹) ،  سقوط امپراطوری عثمانی؛ (۱۹۰۸–۱۹۲۲)، انقلاب روسیه( انقلاب طبقه کارگر- پرولتاریا)؛ سال ۱۹۱۷، تعارض اندیشه های  مشروعیت بخشی  به سلطنت با عدالت خواهی،دموکراسی،مشروطه یا مشروعه خواهی، ترقی خواهی و... ، بوجود آمدن تشکّل های نوین(فمنیستی، فرماسونری، مذهبی و...)، هم آمیختگی روحانیت باقدرت و تلاش گروهی برای جلب ثروت و قدرت، شکل گیری نظام  نوین مرجعیت علمی و مالی و شبکه وکالت در بین روحانیت و عمیق شدن چالش های اعتقادی شیعی در مسائل جایگاه شوری و مجلس، توحید و شرک، تعقل و تعبد از مهمترین رویدادهایی جهانی است که بر این جریان تاثیر و تاثر داشت.

وی جریان سنتگرا، روشنفکر عقلگرا، چپگرا، و فرق نحله های نوظهور را چهار جریان اصلی فکری در حوزه علمیه از عصر قاجار تاکنون دانست و با ذکر مصادیق مولفه های هر یک را تشریح کرد.

شایان ذکر است نشست‏های علمی در بخش‏ پشتیبانی علمی مرکز در گروه های قرآن و حدیث، احکام، اخلاق، مشاوره، کلام و تاریخ، با رویکرد پاسخگویی به طور پیوسته با حضور اساتید مبرز برگزار می‏شود.

از سوی گروه علمی کلام مرکز ملی پاسخگویی برگزار شد:
در این کارگاه علمی روش های جستجوی علمی در محیط اینترنت مطرح شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی، حجت الاسلام والمسلمین اصغری «مدیر علمی گروه کلام» با اعلام این خبر گفت: این کارگاه دوساعته با حضور استاد شمس الدینی به منظور تقویت فعالیت ها و پژوهش های علمی در محیط اینترنت برگزار گردید.

وی در خصوص سرفصل های کارگاه گفت: راهبردهای پژوهش مدار در موتور جستجوی گوگل، نکات جستجوی علمی در گوگل و بررسی مراحل پژوهش در محیط وب مهم ترین مباحث مطرح شده در این کارگاه بود.

مدیر علمی گروه کلام افزود: معرفی پایگاه های اطلاعاتی، ابزارهای پژوهشی گوگل، موتورهای جستجوی علمی، پایگاه های استنادی و پایگاه های کتاب شناختی از دیگر مباحثی بود که در کارگاه مطرح و مهارت های استفاده دقیق تر از آنها مورد بررسی قرار گرفت.

گفتنی است نشست‏ها و کارگاه علمی در بخش‏ پشتیبانی علمی مرکز در گروه های قرآن و حدیث، احکام، اخلاق، مشاوره، کلام و تاریخ، به منظور تقویت مهارت های پاسخگویی و پژوهشی کارشناسان به طور پیوسته با حضور اساتید مبرز برگزار می‏شود.

از سوی گروه علمی اخلاق مرکز ملی پاسخگویی برگزار شد:
در این نشست علمی کارشناسان پاسخگوی اخلاق مرکز ملی با عرصه های تخصصی پاسخگویی اخلاق بیش از پیش آشنا شدند.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی، حجت الاسلام والمسلمین دکتر مسعود آذربایجانی در این نشست علمی ضرورت و لازمه های عرصه های تخصصی اخلاق را تبیین کرد.

در ابتدای جلسه حجت الاسلام آذربایجانی با اشاره به آیات 257 تا 260 سوره مبارکه بقره گفت: کارشناسان پاسخگوی اخلاق و مشاوره از آنجایی که بیشتر با بیان مشکلات اخلاقی سروکار دارند باید مراقب آسیب پذیری وضعی آن باشند بطوری که نباید هدایت دیگران به قیمت ضلالت تدریجی ما منجر شود و راه کار حفظ از این آسیب با توجه به آیات مذکور ولایت الهی برای مؤمنان است که آنها را از ظلمات به سمت نور می برد و سه مصداق هم برایش ذکر می کند.

رئیس مرکز تخصصی اخلاق حوزه علمیه با تشکر از فعالیت های مهارتی در مرکز ملی برای پاسخگویان گفت: بُعد مهارتی بخصوص در زمینه فنون راهنمایی و مشاوره، مهارت های مشاوره اخلاقی و مناظره بسیار مهم است.

وی در انتهای جلسه به بیان ضرورت و تبیین تخصصی شدن پاسخگویی اخلاقی پرداخت و خاطر نشان کرد: نوع مخاطب و انتظار آنها، روح و اقتضائات زمانه، لازمه کاربردی کردن آموزه های دینی و لازمه حضور در مجامع علمی بین المللی تخصصی کردن عرصه های اخلاق اسلامی است.

این جلسه با حضور کارشناسان پاسخگوی اخلاق در بخش های تلفنی، مکتوب و مجازی در اتاق جلسات مرکز ملی پاسخگویی و به صورت ویدئو کنفرانس با حضور کارشناسان اخلاق نمایندگی اصفهان برگزار شد در ابتدای جلسه آقایان حجت الاسلام والمسلمین احمدپور «مدیر علمی گروه اخلاق مرکز ملی پاسخگویی» گزارشی از فعالیت و توانمندی های کارشناسان مرکز ملی ارائه کرد.

یادآوری این نکته لازم می نماید نشست‏های علمی در بخش‏ پشتیبانی علمی مرکز در گروه های قرآن و حدیث، احکام، اخلاق، مشاوره، کلام و تاریخ، با رویکرد پاسخگویی به طور پیوسته با حضور اساتید مبرز برای کارشناسان پاسخگو برگزار می‏شود.

از سوی گروه علمی تاریخ مرکز ملی پاسخگویی برگزار شد:
در این نشست علمی توصیه های در خصوص پاسخگویی به سؤالات و شبهات تاریخی مطرح شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی، حجت الاسلام والمسلمین مهدی پیشوایی در این نشست توصیه های به کارشناسان گروه پاسخگویی تاریخ ارائه کرد.

وی در آغاز با بر شمردن موضوعاتی به عنوان ملاک پاسخگویی به شبهات تاریخی به لزوم احاطه پاسخگو به مسائل تاریخی و شناخت نقاط قوت و ضعف پرسش تاکید کرد.

استاد و پژوهشگر حوزه تاریخ در ادامه با اشاره به بحث مهارت پاسخگویی، عدم اشاره به یک اثر به عنوان بهترین اثر تاریخی در پاسخ به سوالات تاریخی را یکی از روش های ارج نهادن به نویسندگان تاریخی دانست و اینکه هیچ نوشته ای را نباید به عنوان بهترین معرفی کرد.

استاد حوزه علمیه اعتبار سنجی منابع را از دیگر عناصر مهم در پاسخگویی دانسته و از کارشناسان پاسخگو خواست که به منابع متقدم و کهن و اصیل توجه جدی داشته باشند.

عدم تکیه بر اعداد و ارقام و توجه دادن مخاطب به شک برانگیز بودن بسیاری از ارقام ثبت شده در تاریخ از دیگر نکاتی بود که حجت الاسلام استاد پیشوایی به آن اشاره کرد.

وی از کارشناسان خواست در خلال پاسخ، به سؤالات فرعی مخاطب هم دقت کرده و پاسخی برای آن سوالات که در ذهن مخاطب شکل می گیرد نیز ارائه کنند.

وی در پایان بحث با اشاره به سبکی جدید در میان شماری از مورخان که تاریخ را سعی می کنند خنثی بنویسند یعنی بدون اشاره به روایات و آیات، این را انحراف از مسیر تاریخ اسلام دانسته و از کارشناسان خواست به این سبک حساسیت داشته باشند و تاریخ را همراه با آیات و روایات بررسی کنند.

ذکر این نکته لازم است نشست‏های علمی در بخش‏ پشتیبانی علمی مرکز در گروه های قرآن و حدیث، احکام، اخلاق، مشاوره، کلام و تاریخ، با رویکرد پاسخگویی به طور پیوسته با حضور اساتید مبرز برگزار می‏شود.

به همت مرکز ملی پاسخگویی نمایندگی اصفهان برگزار شد:
در این کارگاه علمی جریان های فکری حوزه علمیه اصفهان و راهبردهای پاسخگویی بر پرسش های متاثر از آن بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی، حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید حسن هاشمی جزی «رئیس بخش پشتیبانی علمی مرکز ملی پاسخگویی» طی کارگاهی آموزشی، ضمن معرفی جریان های فکری حوزه علمیه اصفهان، رویکردها و راهبردهای پرسش و پاسخ مبتنی بر آن را به بررسی کرد.

وی پس از مباحث مقدماتی، به جریان های فکری اصفهان در عصر صفوی، قاجار و پهلوی پرداخت.

رئیس بخش پشتیبانی علمی مرکز ملی پاسخگویی در مقدمه به مباحثی پرداخت که اهم آن شامل تاریخ، محدوده و نام های اصفهان، اصفهان و ورود اسلام و جریان فکری غالب از سرآغاز مسلمانی، خمیرمایه دینی جغرافیای اصفهان در پذیرش عقاید دینی، جریان های فکری غالب اصفهان تا تأسیس مدرسه نظامیه(نیمه دوم قرن5)، بررسی نظریه اصفهان نهادی ضد شیعی و اعتبار روایات ضد این شهر، شکل گیری جریان اهل سنت متمایل به اهل بیت(ع) از قرن8، شخصیت های شیعی فعال و تاثیر گذار قبل از عصر صفوی، جریان های فکری خارجی و داخلی تأثیرگذار قبل از تشکیل حوزه شیعی، صفویه و شکل گیری حوزه علمیه شیعی و جریان فکری شکل دهنده آن می باشد.

وی سپس به بررسی جریان های فکری حوزه شیعی اصفهان و مسائل مرتبط به آن در عصر صفوی پرداخت و گفت: جریان های غالب اخباری در اصفهان و نگارش جوامع حدیثی، جریان حدیث گرایی و راه یابی آن به آئین ها و تبلیغ های مذهبی و دینی، شکل گیری آئین های شیعی با تجلی اندیشه برائت و جریان های خارجی مخالف و موافق، گونه شناسی رفتار تعاملی عالمان شیعی با جریان تصوف و عرفان، میزان توجه حوزه اصفهان به اندیشه های عقلگرا و فلسفه محور، حوزه اصفهان و تعامل اعتقادی و رفتاری با سایر حوزه های شیعی داخلی و خارجی و اندیشه سیاسی در حوزه شیعی اصفهان اهم جریان های مهم و تاثیرگذار در عصر صفوی بود.

حجت الاسلام هاشمی جزی در ادامه جریان های فکری حوزه اصفهان و مسائل مرتبط با آن در عصر قاجار را مورد بررسی قرار داد و اهم این جریان ها را اینطور برشمرد: ظهور جریان های نواندیش و اصلاحگر دینی، تقابل عقلگرایی و حتی روشنفکری و خبرگرایی و ایجاد مرزبندی در بین حوزه اصفهان، ظهور مبلغان و اطلاعیه های بزرگان حوزه با ادبیات قومیتی و نژادی، گرده گیری فکری حوزه با ظهور فرقه های نوظهور بابی و بهایی و تقابل های علمی و میدانی، بروز و ظهور نزاع اخباریان و اصولیان و قدرت یابی جریان اصولی اصفهان، ظهور آقازاده های غیر وفادار به میراث دینی خانواده در بین حوزویان و شکل گیری جریان قرآن گرا و تقابل با اندیشه های پذیرفته حوزه اصفهان در حوزه کلام و عقاید.

وی در نهایت به جریان های فکری حوزه اصفهان و مسائل مرتبط با آن در عصر پهلوی پرداخت و گفت: قدرت یافتن جریان اصلاحگری دینی( روشنگری و روشنفکری) در عرصه کلام و عقاید، ظهور فقاهت قرآن گرا و جریان تقابل اهل حدیث و اهل قرآن، روی آوری حوزه اصفهان به اندیشه های تقریبی و فاصله گیری بخشی از آن با آئیینهای برائتی، تمرکز حوزه اصفهان بر نظریه حکومت دینی با تشطط مبانی در آراء موافقین و مخالفین، ظهور ادبیات اتهام زنی به شرک و کفر در تقابل اندیشه های اعتقادی و روبرویی با نهاد مرجعیت، ظهور جریان های افراطی و التقاطی با اندیشه حذف مخالفان اعتقادی، رفتارها و نظریه پردازی های سیاسی متأثر از جریان های فکری حوزه اصفهان پس از انقلاب و چالش های تبلیغی و پاسخگویی در حوزه معاصر اصفهان از مطرح ترین مباحث در عصر پهلوی است.

گفتنی است حجت الاسلام هاشمی جزی ضمن بیان هر یک از جریان ها، به تاثیر و تاثر آن در زمان فعلی پرداخت و مباحث با رویکردی کارگاهی در چهار جلسه ویژه کارشناسان پاسخگوی نمایندگی اصفهان برگزار گردید.

در خور یادآوری است نشست‏های علمی در بخش‏ پشتیبانی علمی مرکز در گروه های قرآن و حدیث، احکام، اخلاق، مشاوره، کلام و تاریخ و همچنین آموزش های عمومی علمی – مهارتی با رویکرد پاسخگویی به طور پیوسته با حضور اساتید مبرز برای کارشناسان پاسخگوی مرکز برگزار می‏شود.

به همت گروه علمی اعتقادات مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی برگزار شد؛
در این کارگاه علمی، مهارت های خطاهای ذهنی و مدیریت ذهن با تکیه بر افزایش کیفیت پاسخگویی به سؤالات مطرح شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی، حجت الاسلام والمسلمین علی مخدوم «رئیس مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی» در این کارگاه اهم خطاهای ذهنی را به منظور مدیریت ذهن مطرح و راهکارهای اصلاح آن را تبیین کرد.

وی در ابتدا با بیان و توضیح دو سیستم اصلی اندیشیدن گفت: در سیستم یک، تفکر، خودکار، سریع و بدون نیاز به تلاش زیاد و با کنترل خود خواسته صورت می گیرد و در سیستم دو، تفکر، کند و نیازمند تلاش و تمرکز بیشتر می باشد.

حجت الاسلام مخدوم با برشمردن مزایای سیستم دو گفت: این نوع تفکر وسوسه ها را کنترل کرده و زمینه خودکنترلی را فراهم می کند و ادراک انتخابی را موجب می شود.

رئیس مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی با اشاره به مشکلات سیستم یک در تفکر ادامه داد: عادت به این سیستم موجب می شود که گرفتار الگوی ذهنی شده و به اصطلاح درماندهی آموخته شده را موجب می گردد.

وی نگرش منفی را از دیگر مشکلات تفکر سیستم یک برشمرد و در تعریف نگرش منفی گفت: افکار و یا تصوراتی است که ما را برای رسیدن به اهداف و موفقیت ها کند یا متوقف می کند و کسانی که این نوع تفکر شاکله شخصیتی شان شده است براساس تحقیقات انجام شده در مقابل دیگر افراد، هفت سال عمر کمتری داشته اند.

وی افزود: بسیاری خستگی ها، دردهای ناگهانی، خواب آلودگی مریضی، رخوت، سستی، بیحالی و کمبود خلاقیت همه از نتایج افکار منفی است.

حجت الاسلام مخدوم در ادامه به بیان نمونه هایی از الگوهای فکری غلط پرداخت و راهکارهای رهایی از آن را نیز بیان کرد.

تفکر قطبی شده، کمال گرایی اخلاقی و عملکردی، تعمیم مبالغه آمیز، بزرگ نمایی، کوچک نمایی، فاجعه سازی، فیلتر ذهنی، برچسب زدن، استنباط و نتیجه گیری شتاب زده و سطحی، ذهن خوانی، مقصریابی و باید بی مورد از جمله مهمترین خطاهای ذهنی بود که استاد کارگاه تعریف و تبیین کرد و علاوه بر بیان راهکارهای حل آن، مثال هایی کاربردی در عرصه پاسخ به سوالات دینی یبان کرد.

شایان ذکر است این این کارگاه طی چهار جلسه برگزار شد و این کارگاه ها و نشست‏های علمی و مهارتی در مرکز با رویکرد پاسخگویی به طور پیوسته و با حضور اساتید مبرز برگزار می‏شود.

به همت دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی؛
کارگاه آموزشی "احکام بانوان " به همت مرکز ملی پاسخگویی شعبه خراسان رضوی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی، سید مهدی ضیاءالحق «معاون مرکز ملی پاسخگویی به سوالات شرعی شعبه خراسان رضوی» با اعلام این خبر گفت: با توجه به اهمیت بالابردن سطح دانش کارشناسان پاسخگو، این جلسات به صورت پیوسته با اساتید برجسته برگزار می گردد و هدف از برگزاری این جلسات بالابردن سطح علمی کارشناسان می باشد. ضیاءالحق در ادامه افزود: این کارگاه آموزشی در دو جلسه با حضور سرکار خانم همت یار «مسئول بخش بانوان دفتر مقام معظم رهبری در تهران» برگزار شد.

از سوی گروه علمی کلام مرکز ملی پاسخگویی برگزار شد:
در این نشست علمی رویکردهای مواجهه با بحث تکامل با محوریت پاسخگویی به سوالات شرعی مطرح شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی، دکتر میلاد نوری در این نشست رویکردهای ضمن مقدمه ای به بررسی رویکرد الهیات به تکامل پرداخت.

این استاد دانشگاه در ابتدا سرفصل های مباحث را اینطور برشمرد: بینش جز به کل، بینش کل به جز، بینش دوسویه، تصویر امروزین از شکل گیری حیات زیستی در تکامل کیهانی، بینش تکاملی و مسائل الهیات و سپس به بحث حدوث جسمانی نفس و مسئلۀ الهیات پرداخت و خودآگاهی و الهیات.

وی با بیان ماهیت علم مدرن که جوهرگریز است و به جای پرسش از چیستی به پرسش از چگونگی می پردازد تا با توضیح عالم بتواند آن را به خدمت بگیرد، گفت: علم مدرن تلاش می کند دنیا را بر اساس بیان نسبت های ریاضی توضیح دهد و در نگاه مدرن انسان جزئی از این عالم یکپارچه است که با روند تکاملی از انفجار بزرگ آغاز گشته است و پیدایش انسان روندی متفاوت از این یکپارچگی ندارد و روند این نگاه از دکارت و ورود ریاضی برای توضیح پدیده ها آغاز گشت و با نیوتن که نیوتن تلاش کرد تا با تبیین قوانین اجزاء، کل عالم را توضیح دهد اوج گرفت و انیشتین با نسبیت عام یکپارچگی بیشتری بین قواعد عالم ایجاد کرد.

دکتر میلاد نوری در ادامه افزود: عنصر اساسی تشکیل موجودات زنده کربن است که در ستارگان دوردست میلیاردها سال قبل ساخته شده است و تکامل به معنی پیچیده تر شدن باعث شد تا ترکیب کربنی در قالب DNA قابلیت حفاظت از بقای خود را پیدا کند و در راستای این حفاظت دائما موجود هماهنگ تری با محیط خود به وجود آورد.

وی افزود: دنیای مدرن تلاش می کند همه وجود انسان را مادی توصیف کند ولی از توضیح ادراک انسان از منظر اول شخص عاجز است؛ ولی با حرکت جوهری ملاصدرا می توان بین تکامل به معنای مدرن و اثبات روح برای انسان آشتی برقرار کرده و آن دو را مکمل هم دانست به این صورت که علم مدرن مراحل تشکیل و تکامل جسم انسان را توضیح می دهد و حرکت جوهری بیان می کند بدن انسان در طی مراحل تکوین خود به چنان پیچیدگی می رسد که دارای ویژگی خودآگاهی برتری می گردد که با صرف جسم بودن قابل توصیف نیست.

استاد فلسفه دانشگاه شهید مطهری در جمع بندی مباحث گفت: ماده هست، اما ماده خود هستی نیست؛ الکترون و پروتون هستند، اما آنها خود هستی نیستند؛ کربن و آب هستند ولی آنها خود هستی نیستند؛ سلول زنده هست، ولی سلول زنده خود هستی نیست؛ گیاه هست ولی گیاه خود هستی نیست؛ حیوان هست؛ اما حیوان خود هستی نیست؛ نهایتا انسان هست، و هستی را می یابد و به این ترتیب اصل هستی، تمام پیکره جهان را چنان وحدت می بخشد که نهایتا انسانِ خودآگاه به مثابه خودآگاهی خود هستی و جهان به ظهور می رسد و انسان خودآگاهی جهان است و در طی حرکت تکاملی جهان به خوداگاهی دست یافته است و جوهر جهان در حرکت است و از مادۀ المواد تا ملکوت کشش پیدا کرده است. اما باید دانست که ماده، هستی نیست، بلکه از هستی بهره مند است و در بستر » هستی«  است که به ساحت خود آگاهی می رسد.

این جلسه با پرسش و پاسخ کارشناسان پاسخگوی گروه کلام به پایان رسید.

گفتنی است نشست‏های علمی در بخش‏ پشتیبانی علمی مرکز در گروه های قرآن و حدیث، احکام، اخلاق، مشاوره، کلام و تاریخ، با رویکرد پاسخگویی به طور پیوسته با حضور اساتید مبرز برگزار می‏شود.

از سوی گروه علمی کلام مرکز ملی پاسخگویی برگزار شد:
در این نشست علمی آسیب شناسی مدعیان ظهرو با تکیه بر جریان یمانی با محوریت پاسخگویی به سوالات در این زمینه مطرح شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی، حجت الاسلام والمسلمین محمد شهبازیان در این نشست با معرفی دقیق خاستگاه این جریان، به بررسی اهداف و نوع مقابله با این جریان انحرافی پرداخت.

پژوهشگر مباحث مهدویت در ابتدا با معرفی جریان احمد اسماعیل که خود را احمدالحسن می‌نامند، گفت: این گروه از سال 1382 کار تبلیغ خود را آغاز کرده و ادعا دارند احمداسماعیل فرزند پنجم امام زمان است که در حال حاضر به عنوان یمانی نقش تبلیغ برای حضرت دارد و بعد از وفات ایشان به عنوان اولین مهدی از دوازده مهدی جانشین حضرت خواهد شد.

استاد حوزه علمیه افزود: این جریان منکر رجعت بوده و معتقدند رسول خدا 24 وصی دارد و مستند آن نیز روایات مختلفی هستند که بیشتر آن ها شاذ بوده و علاوه بر ضعف سند با روایات دیگر در تضاد هستند که از جمله این روایات می توان به این موارد اشاره کرد: «يَا عَلِيُّ إِنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدِي اثْنَا عَشَرَ إِمَاماً وَ مِنْ بَعْدِهِمْ اثْنَا عَشَرَ مَهْدِيّاً»، «المهدی مَولدُهُ بِالمُدَینَه»، و «اُفكّر فی‌ مولود یكون من ظهر الحادی عشر من ولدی».

وی گفت: احمد برای تطبیق خود بر روایات از سه موضع بهره می گیرد: بشارت توسط معصومین در خواب، ادعای مرگ سریع مدعی دروغینی که از حدیث وصایت استفاده کند و مناظره امام رضا(ع) با جاثلیق.

در انتهای نشست، کارشناسان پاسخگو سؤال های خود را در مورد نوع مواجهه و نوع شناسی پاسخ ها به این جریان انحرافی مطرح کردند.

شایان ذکر است نشست‏های علمی در بخش‏ پشتیبانی علمی مرکز در گروه های قرآن و حدیث، احکام، اخلاق، مشاوره، کلام و تاریخ، با رویکرد پاسخگویی به طور پیوسته با حضور اساتید مبرز برگزار می‏شود.

صفحه‌ها