از سوی گروه علمی تاریخ مرکز برگزار شد:
در این نشست علمی جریان شناسی طیف های مختلف روحانیت از عصر قاجار تاکنون با محوریت پاسخگویی به سوالات تاریخی بررسی گردید.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی، حجت الاسلام والمسلمین سید حسن هاشمی جزی «رئیس بخش پشتیبانی علمی مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی» در این نشست تطورات رفتار اعتقادی طیف های وابسته به روحانیت از عصر قاجار تاکنون را با محوریت پاسخگویی به سؤالات تاریخی بررسی کرد.

در ابتدای حجت الاسلام هاشمی جزی گونه های عرصه تغییر رفتاری و اعتقادی را اینطور برشمرد: تغییر دین، تغییر مذهب؛ تغییر رفتار در سبک زندگی (حجاب،موسیقی، تجملات و...)، تغییر در قرائت های دینی فقهی، تفسیری و روایی به زنان، نپذیرفتن قرائت رسمی از دین و حرکت به سمت اصلاح گری دینی و مذهبی، تغییر از نگاه عقیده محور و ظهور نظرگاه قومیت محور، تغییر نگاه رسمی به میراث دانشی خانواده های روحانیت، شأن و لباس روحانیت، نگاه زمینی به مرجعیت احکام و قوانین فردی و اجتماعی و  تغییر رفتار روحانیون با مخالفت های درونی و روی آوری به خشونت و حذف مخالفان.

رئیس پشتیبانی علمی مرکز ملی پاسخگویی در ادامه شش جریان چپ گرا با رهبریت تقی آرانی (دارای مرام اشتراکی و کمونیستی)، انجمن فراماسونی (فراموشخانه با آموزه های لیبرالیسم)، انجمن باغ میکده با تفکرات بابی و تشکل نسوان، جریان ناسیونالیسم ایرانی مانند پان ایرانیسم، جبهه ملی، حزب سوسیالیست ملی کارگران ایران، حزب ملت ایران، حزب ایران، حزب مردم ایران و حزب مرز پرگهر، جریان فکری امت واحده و سید جمال الدین اسدآبادی و جریان روشنفکری مانند میرزا ملکم خان و آخوندزاده، جریان های منسجمی بودند که برای تغییر اندیشه به میدان شدند.

وی دلائل شکل گیری این جریان ها را ناشی از رویدادهای جهانی دانست و به تعدادی از این مهمترین و اثرگذارترین آنها اشاره کرد. انقلاب صنعتی غرب و پیشرفتهای چشمگیر؛ از سال ۱۷۶۰ تا ۱۸۴۰، انقلاب کبیر فرانسه؛(۱۷۹۹–۱۷۸۹) ،  سقوط امپراطوری عثمانی؛ (۱۹۰۸–۱۹۲۲)، انقلاب روسیه( انقلاب طبقه کارگر- پرولتاریا)؛ سال ۱۹۱۷، تعارض اندیشه های  مشروعیت بخشی  به سلطنت با عدالت خواهی،دموکراسی،مشروطه یا مشروعه خواهی، ترقی خواهی و... ، بوجود آمدن تشکّل های نوین(فمنیستی، فرماسونری، مذهبی و...)، هم آمیختگی روحانیت باقدرت و تلاش گروهی برای جلب ثروت و قدرت، شکل گیری نظام  نوین مرجعیت علمی و مالی و شبکه وکالت در بین روحانیت و عمیق شدن چالش های اعتقادی شیعی در مسائل جایگاه شوری و مجلس، توحید و شرک، تعقل و تعبد از مهمترین رویدادهایی جهانی است که بر این جریان تاثیر و تاثر داشت.

وی جریان سنتگرا، روشنفکر عقلگرا، چپگرا، و فرق نحله های نوظهور را چهار جریان اصلی فکری در حوزه علمیه از عصر قاجار تاکنون دانست و با ذکر مصادیق مولفه های هر یک را تشریح کرد.

شایان ذکر است نشست‏های علمی در بخش‏ پشتیبانی علمی مرکز در گروه های قرآن و حدیث، احکام، اخلاق، مشاوره، کلام و تاریخ، با رویکرد پاسخگویی به طور پیوسته با حضور اساتید مبرز برگزار می‏شود.