از سوی گروه علمی تاریخ مرکز ملی پاسخگویی برگزار شد:
در این نشست علمی توصیه های در خصوص پاسخگویی به سؤالات و شبهات تاریخی مطرح شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی، حجت الاسلام والمسلمین مهدی پیشوایی در این نشست توصیه های به کارشناسان گروه پاسخگویی تاریخ ارائه کرد.

وی در آغاز با بر شمردن موضوعاتی به عنوان ملاک پاسخگویی به شبهات تاریخی به لزوم احاطه پاسخگو به مسائل تاریخی و شناخت نقاط قوت و ضعف پرسش تاکید کرد.

استاد و پژوهشگر حوزه تاریخ در ادامه با اشاره به بحث مهارت پاسخگویی، عدم اشاره به یک اثر به عنوان بهترین اثر تاریخی در پاسخ به سوالات تاریخی را یکی از روش های ارج نهادن به نویسندگان تاریخی دانست و اینکه هیچ نوشته ای را نباید به عنوان بهترین معرفی کرد.

استاد حوزه علمیه اعتبار سنجی منابع را از دیگر عناصر مهم در پاسخگویی دانسته و از کارشناسان پاسخگو خواست که به منابع متقدم و کهن و اصیل توجه جدی داشته باشند.

عدم تکیه بر اعداد و ارقام و توجه دادن مخاطب به شک برانگیز بودن بسیاری از ارقام ثبت شده در تاریخ از دیگر نکاتی بود که حجت الاسلام استاد پیشوایی به آن اشاره کرد.

وی از کارشناسان خواست در خلال پاسخ، به سؤالات فرعی مخاطب هم دقت کرده و پاسخی برای آن سوالات که در ذهن مخاطب شکل می گیرد نیز ارائه کنند.

وی در پایان بحث با اشاره به سبکی جدید در میان شماری از مورخان که تاریخ را سعی می کنند خنثی بنویسند یعنی بدون اشاره به روایات و آیات، این را انحراف از مسیر تاریخ اسلام دانسته و از کارشناسان خواست به این سبک حساسیت داشته باشند و تاریخ را همراه با آیات و روایات بررسی کنند.

ذکر این نکته لازم است نشست‏های علمی در بخش‏ پشتیبانی علمی مرکز در گروه های قرآن و حدیث، احکام، اخلاق، مشاوره، کلام و تاریخ، با رویکرد پاسخگویی به طور پیوسته با حضور اساتید مبرز برگزار می‏شود.