به همت گروه علمی اعتقادات مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی برگزار شد؛
در این کارگاه علمی، مهارت های خطاهای ذهنی و مدیریت ذهن با تکیه بر افزایش کیفیت پاسخگویی به سؤالات مطرح شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی، حجت الاسلام والمسلمین علی مخدوم «رئیس مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی» در این کارگاه اهم خطاهای ذهنی را به منظور مدیریت ذهن مطرح و راهکارهای اصلاح آن را تبیین کرد.

وی در ابتدا با بیان و توضیح دو سیستم اصلی اندیشیدن گفت: در سیستم یک، تفکر، خودکار، سریع و بدون نیاز به تلاش زیاد و با کنترل خود خواسته صورت می گیرد و در سیستم دو، تفکر، کند و نیازمند تلاش و تمرکز بیشتر می باشد.

حجت الاسلام مخدوم با برشمردن مزایای سیستم دو گفت: این نوع تفکر وسوسه ها را کنترل کرده و زمینه خودکنترلی را فراهم می کند و ادراک انتخابی را موجب می شود.

رئیس مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی با اشاره به مشکلات سیستم یک در تفکر ادامه داد: عادت به این سیستم موجب می شود که گرفتار الگوی ذهنی شده و به اصطلاح درماندهی آموخته شده را موجب می گردد.

وی نگرش منفی را از دیگر مشکلات تفکر سیستم یک برشمرد و در تعریف نگرش منفی گفت: افکار و یا تصوراتی است که ما را برای رسیدن به اهداف و موفقیت ها کند یا متوقف می کند و کسانی که این نوع تفکر شاکله شخصیتی شان شده است براساس تحقیقات انجام شده در مقابل دیگر افراد، هفت سال عمر کمتری داشته اند.

وی افزود: بسیاری خستگی ها، دردهای ناگهانی، خواب آلودگی مریضی، رخوت، سستی، بیحالی و کمبود خلاقیت همه از نتایج افکار منفی است.

حجت الاسلام مخدوم در ادامه به بیان نمونه هایی از الگوهای فکری غلط پرداخت و راهکارهای رهایی از آن را نیز بیان کرد.

تفکر قطبی شده، کمال گرایی اخلاقی و عملکردی، تعمیم مبالغه آمیز، بزرگ نمایی، کوچک نمایی، فاجعه سازی، فیلتر ذهنی، برچسب زدن، استنباط و نتیجه گیری شتاب زده و سطحی، ذهن خوانی، مقصریابی و باید بی مورد از جمله مهمترین خطاهای ذهنی بود که استاد کارگاه تعریف و تبیین کرد و علاوه بر بیان راهکارهای حل آن، مثال هایی کاربردی در عرصه پاسخ به سوالات دینی یبان کرد.

شایان ذکر است این این کارگاه طی چهار جلسه برگزار شد و این کارگاه ها و نشست‏های علمی و مهارتی در مرکز با رویکرد پاسخگویی به طور پیوسته و با حضور اساتید مبرز برگزار می‏شود.