قرآن

لقب معروف امام موسي بن جعفر (ع) كاظم است كه اين كلمه در آيه 134 سوره آل عمراه به صيغه جمع آمده است و الكاظمين الغيظ و العافين عن الناس والله يحب المحسنين.

ابتدا بايد اين مطلب را ياد آور شويم كه تورات و انجيل كنوني كه در دسترس است اصلي نيست

در اين كه مريم از زنان برگزيده خدا مي باشد، شكي نيست.

از سوره هاي نازل شده در شأن حضرت زهرا(س) سوره (دهر) و (كوثر) را مي توان نام برد

سوال حضرت عالي به موضوع توسل و شفاعت برمي گردد كه ما هم به توضيح اين بحث و هم به توضيح آيه فوق بطور خلاصه مي پردازيم

صفحه‌ها