خداشناسي

تصور خلقت جهان از جانب خدا و رها كردن آن با نظمي خاص، انديشه اي است كه در غرب با عنوان "ساعت ساز لاهوتي يا خداي ساعت ساز" لقب گرفته است كه بر اساس آن، خداوند...

توحيد افعالي بيانگر اين عقيده است كه جهان هستي تنها يك فاعل حقيقي دارد و بر اساس آن جهان و هر چه در آن است (از جمله افعال انساني و ...) فعل خدا و ناشي از ...

باید به چند نكته توجه داشت: الف) قدرت الهي بي‏نهایت است و حدي براي آن نمي‏توان فرض كرد. ب) همیشه قدرت به امر ممكن تعلق مي‏گیرد، یعني، هركاري كه امكان وجود آن...

ذات خداوند، كمال مطلق است؛ یعنی نامحدود و دارای همه كمالات می باشد كه در جای خود عقلاً ثابت شده است وهیچ نقصی در او راه ندارد. محال است كمال و صفت برتری تصور...

اگر مفهوم قدرت روشن گردد، شاید گم شده پرسشگر محترم در ضمن آن یافت شود؛ لذا می گویم : طبق مشهورترین تعاریف، قادر كسی است كه اگر بخواهد، فعلی را انجام می‌دهد ...

یكی از صفات متعال خداوند، اختیار و اراده و مشیت است. در ابتدا باید اشاره شود كه در این باره ممكن است جای سخن بسیار باشد، ولی بیان جامع در این باب این است كه ...

به يقين شيطان و جنود او داراي قدرت و توانايي هايي هستند، اما اين قدرت و توانايي نامحدود و بي حد و حصر نيست ، بلكه در برابر انسان هاي اهل تقوا و اخلاص ...

آیا می شود به یك پرفسور ریاضی گفت: اگر ریاضی دان قوی هستی، طوری محاسبه كن كه 2+2بشود 5 ! آيا اگر بگوید: خیر؛ من قدرت اين كار را ندارم، صحیح است به او نسبت ...

صفحه‌ها