قبول

کسی که شراب خورده است، باید نمازهایش را بخواند. درصورتی‌که توبه کند، نمازش قبول است. اگر کسی شراب بخورد و توبه نکند، طبق روایت تا چهل روز نمازش قبول نیست ...
مطلب ارسالی شما بعد تایید مدیریت در سایت نمایش داده خواهد شد.