حضرت محمد(ص)

چرا حضرت رسول اكرم (صلی الله علیه و آله و سلم) با آنكه از نفاق ابوبكر و عمر (لعنة الله علیهما) مطلع بودند و از آن رنج می‌بردند با دختران آن خبیثان ازدواج نمودند
مطلب ارسالی شما بعد تایید مدیریت در سایت نمایش داده خواهد شد.

مطلب ارسالی شما بعد تایید مدیریت در سایت نمایش داده خواهد شد.

مطلب ارسالی شما بعد تایید مدیریت در سایت نمایش داده خواهد شد.

مطلب ارسالی شما بعد تایید مدیریت در سایت نمایش داده خواهد شد.

صفحه‌ها