معارف قرآن

امامان خودشان در مورد خود اعتقادي به "مفترض الطاعه بودن نداشتند؟
اينجا هم رواياتي از كتب شيعه آورده ايد كه دلالت دارد خود امامان شيعه هم به "امام واجب الاطاعه" بودن خود ، معتقد نبوده اند و خود را حجت خدا نمي شمرده اند...

اسرا ، 111،  در اين آيه صراحتا اعلام شده خدا ولي اي ندارد!
آيه فوق هيچ ارتباطي با ولي خدا بودن علي (ع) ندارد، واساسا آيه شريفه در صدد بيان موضوع ديگر است ...

نام سوره و شماره آيه  در مورد امامت و ولايت فقيه در قرآن را نياز دارم؟
امامت و ولايت فقيه از اعتقادات و بحث كلامي هستند كه بايد با ادله محكم و برهان عقلي و نقلي مبتني بر عقل ثابت شوند...

صفحه‌ها