اخبار مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی

از سوی بخش احکام مرکز ملی صورت گرفت:
سؤالات پرتکرار در زمینه زکات فطره از سوی بخش احکام مرکز ملی پاسخگویی تدوین و در اختیار عموم قرار گرفت.
سوالات پرتکرار زکات فطره

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی، سوالات پرتکرار حول زکات فطریه از سوی بخش احکام مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی تدوین شد و در قالب متن و کلیپ در اختیار عموم مردم قرار گرفت.

این مباحث که حول مسائل افراد و شرایط پرداخت زکات فطره، زکات فطره میهمان، موارد مربوط به مصرف زکات فطره، زمان پرداخت زکات فطره و سایر مسائل مبتلا به می باشد، در دو قالب متن و کلیپ در اختیار عموم مردم مومن روزه دار قرار گرفت.

این مسائل شامل 33 مسئله فقهی است که براساس نظر مراجع عظام تقلید تدوین گردید.

این سوال شامل موارد ذیل می باشد:
 

بسم الله الرحمن الرحیم

زکات فطره:

بعضی از مسائل مورد ابتلاء زکات فطره طبق نظر مراجع عظام تقلید

 

1-بر شخصی که مخارج سال خود را ندارد و فقیر شرعی است، دادن زکات فطره واجب است؟

همه مراجع: واجب نیست.

 

2-به چه کسی غنی گفته می‌شود تا زکات فطره بر او واجب باشد؟

همه مراجع: مقصود از غنی کسی است که مخارج سال خود و خانواده‌اش را دارد و یا کسبی دارد که بتواند مخارج سال خود و خانواده‌اش را تأمین کند.

 

3-زکات فطره زنی که واجب النفقه شوهر است، ولی هزینه‌هایش را خودش تأمین می‌کند بر عهده چه کسی است؟

همه مراجع: در صورتی که فقیر نباشد، زن باید فطره خود را بدهد.

 

4_زکات فطره زنی که از تمکین شوهر خودداری می‌کند بر شوهر واجب است؟

همه مراجع: اگر نان‌خور شوهر باشد، بر عهده شوهر است.

 

5-زکات زنی که مدتی است نان‌خور پدرش محسوب می‌شود، بر عهده شوهر است یا پدر؟

همه مراجع: بر عهده پدر است.

 

6_آیا پرداخت زکات فطره نوزادی که در شکم مادر هست، واجب است؟

همه مراجع: اگر تا قبل از غروب شب عید فطر به دنیا نیامده است زکات فطره‌اش واجب نیست.

 

7-زکات فطره فرزندی که ازدواج‌کرده و با همسرش در خانه پدر زندگی می‌کند و هزینه‌های زندگی را پدر تأمین می‌کند آیا بر عهده پدر است؟

همه مراجع: بر عهده پدر است.

 

8_زکات فطره فرزندانی که در شهر دیگری زندگی می‌کنند مثلاً دانشجو هستند، بر عهده کیست؟

همه مراجع: اگر هزینه زندگی آن‌ها با پدر است، پرداخت زکات بر عهده پدر است و اگر خودش تأمین هزینه می‌کند، بر عهده خودش است.

 

10_اگر هزینه زندگی والدین را یکی از فرزندان تأمین کند زکات فطره والدین بر عهده کیست؟

همه مراجع: زکات آن‌ها بر عهده فرزند می‌باشد.

 

11_ آیا فطریه مهمانی که قبل از غروب شب عید فطر بر مهمان وارد می‌شود بر میزبان واجب است؟

آیات عظام امام، رهبری، مکارم، شبیری زنجانی: با یک‌شب [مهمان]‌ نان‌خور حساب نمی‌شود و فطریه میهمان یک‌شبه بر عهده خودش می‌باشد.

آیه الله سیستانی، وحید خراسانی: مهمانی که قبل از غروب شب عید فطر، وارد منزل شده و شب عید همان‌جا بماند، فطریه بر میزبان واجب است، اما اگر فقط برای خوردن افطار دعوت‌شده است، بر عهده خود مهمان است.

آیه الله ‌صافی گلپایگانی: اگر مهمان پیش از مغرب وارد شود بر میزبان واجب است.

آیه الله نوری همدانی:: اگر مهمان پیش از مغرب وارد شود و نان‌خور بر او صدق کند، بر میزبان واجب است.

 

12-اگر میهمان بعد از غروب شب عید فطر بر صاحب‌خانه وارد شود آیا زکات فطره‌اش بر صاحب‌خانه است؟

آیه الله سیستانی: اگر آن شب را آنجا می‌خوابد و غذا آنجا می‌خورد بنا بر احتیاط واجب بر عهده صاحب‌خانه است.

باقی مراجع: بر عهده خود مهمان است.

 

13-بنده مقلد مرجعی هستم که فطریه مهمان یک‌شبه را به عهده میزبان می‌داند، ولی میزبان مقلد مرجعی است که فطریه یک‌شبه را به عهده مهمان می داند آیا در این صورت تکلیف از هر دو نفر ساقط است؟

آیات عظام رهبری، شبیری، مکارم: بنا برفرض سؤال، وظیفه از هر دو ساقط است.

آیه الله سیستانی: مهمان فطریه خود را بنا بر احتیاط بدهد.

 

14-شخصی چند فقیر را سرپرستی می‌کند و خرج آن‌ها را به‌طور مرتب می‌دهد به همین جهت زکات فطره آن‌ها را نیز به عهده دارد

الف: آیا این شخص می‌تواند زکات فطره آن‌ها را به خود آن‌ها بدهد؟

ب: آیا می‌تواند این شخص زکات فطره خود وزن و فرزندانش را به آن‌ها بدهد؟

آیات عظام رهبری، سیستانی، مکارم: در فرض سؤال اگر اين افراد، واجب النفقه‌ى اين شخص نیستند، می‌تواند زکات فطره را به آن‌ها بدهد.

آیه الله زنجانی: الف وب: نمی‌تواند.

 

15: پرداخت فطریه سربازها برچه کسی واجب است؟

آیات عظام رهبری، مکارم، صافی، نوری: فطریه سربازها بر دولت واجب نیست و اگر نان‌خور کسی مانند پدر می‌باشند پدر باید پرداخت کند و اگر نان‌خور کسی نیست و مخارج سالش را خود تأمین می‌کند، خودش باید پرداخت کند.

آیه الله وحید خراسانی: بنا بر احتیاط هم خودش بدهد هم دولت.

آیه الله سیستانی: بر دولت واجب نیست و در صورت وجود شرایط بر خودشان واجب است.

 

16-زکات فطره افرادی که مدتی در بیمارستان بستری هستند و از غذای بیمارستان استفاده می‌کنند بر عهده کیست؟

همه مراجع: بر عهده کسی است که نان‌خور او محسوب می‌شود و هزینه‌های بیمارستان را پرداخت می‌کند.

 

17-آیا زکات فطره را در همه موارد مصرف زکات می‌توان هزینه کرد؟

آیات عظام امام، شبیری، نوری: در همه موارد می‌توان مصرف کرد، ولی احتیاط مستحب است، مصرف فقرا و مساکین شیعه شود.

آیات عظام رهبری، سیستانی، مکارم، صافی، وحید: بنا بر احتیاط واجب زکات فطره را مصرف فقرا و مساکین شیعه کنند.

 

18-آیا به شخصی که می‌دانیم زکات را درراه گناه مصرف می‌کند، می‌توان زکات فطره داد؟

همه مراجع: به کسی که فطره را در معصیت مصرف می‌کند، نباید زکات فطره داد.

 

19-چه گناهانی موجب می‌شود، پرداخت زکات فطره به فقیر گنه‌کار، جایز نباشد؟

آیات عظام امام، رهبری، مکارم، وحید، نوری: احتیاط واجب آن است که زکات فطره را نباید به شراب‌خوار و کسی که آشکارا گناه کبیره انجام می‌دهد، پرداخت کرد.

آیات عظام سیستانی، صافی: احتیاط واجب آن است که زکات فطره را نباید به شراب‌خوار و بی‌نماز و کسی که آشکارا گناه انجام می‌دهد، پرداخت کرد.

آیه الله شبیری: به شراب‌خوار و به کسی که زکات دادن کمک به معصیت اوست، نمی‌توان فطره داد.

 

20-آیا انسان می‌تواند زکات فطره را به داماد یا عروس فقیر خود، بدهد؟

همه مراجع: چون داماد و عروس واجب النفقه نیستند می‌توان زکات فطره را به آن‌ها پرداخت کرد و آن‌ها اگر زکات را به مصرف خانواده برسانند اشکالی ندارد.

 

21-خانمی که خودش از سادات نیست، ولی نان‌خور شوهر سید است، زکات فطره او را می‌توان به سادات پرداخت کرد؟

آیه الله مکارم: بنا بر احتیاط واجب نمی‌تواند.

باقی مراجع: بله می‌تواند.

 

22-مهمانی که از سادات، ولی نان‌خور سادات است، زکات فطره او را می‌توان به سادات فقیر پرداخت کرد؟

آیه الله مکارم: بنا بر احتیاط واجب نمی‌تواند.

باقی مراجع: بله می‌تواند.

 

 23-خانمی که از سادات است ولی شوهرش سید نیست، زکات فطره‌اش را می‌توان به سادات فقیر پرداخت کرد؟

همه مراجع: خیر، نمی‌توان به سادات فقیر پرداخت کرد.

 

24-مهمانی که از سادات است، ولی نان‌خور غیر سید است، زکات فطره او را می‌توان به سادات فقیر پرداخت کرد؟

همه مراجع: خیر، نمی‌توان به سادات فقیر پرداخت کرد.

 

25-چه وقتی باید زکات فطره پرداخت شود؟

آیه الله مکارم: کسی که نماز عید می‌خواند باید فطره را پیش از نماز عید بدهد، ولی اگر نماز عید نمی‌خواند، می‌تواند پرداخت فطریه را تا ظهر تأخیر بیندازد.

آیه الله شبیری: کسی که نماز عید می‌خواند باید فطره را پیش از نماز عید بدهد، ولی اگر نماز عید نمی‌خواند، بنا بر احتیاط واجب در روز عید فطر بدهد.

باقی مراجع: بنا بر احتیاط واجب، کسی که نماز عید می‌خواند، باید فطره را پیش از نماز عید بدهد، ولی اگر نماز عید نمی‌خواند، می‌تواند پرداخت فطریه را تا ظهر تأخیر بیندازد.

 

26-آیا می‌توان زکات فطره را قبل از غروب شب عید فطر پرداخت کرد؟

آیات عظام سیستانی، وحید، صافی، شبیری، نوری: در ماه رمضان جایز است زکات فطره پرداخت شود ولی مستحب است به‌عنوان قرض داده شود و روز عید به‌عنوان فطریه ببخشد.

آیات عظام امام، مکارم: بنا بر احتیاط واجب به‌عنوان فطریه در رمضان پرداخت نشود.

 

29-کسی که تا ظهر عید زکات فطره را پرداخت نکند چه وظیفه‌ای دارد؟

آیه الله صافی: مرتکب گناه شده است، ولی باید بعداً بدون نیت ادا و قضا، پرداخت کند.

آیه الله شبیری: معصیت کرده و بنا بر احتیاط مستحب، بعداً بدون نیت ادا و قضا پرداخت کند.

باقی مراجع: مرتکب گناه شده است، ولی بنا بر احتیاط واجب، بعداً بدون نیت ادا و قضا، پرداخت کند.

 

30-آیا می‌توان زکات فطره را به فقرای شهرهای دیگر پرداخت کرد؟

آیه الله شبیری: می‌تواند.

باقی مراجع: بنا بر احتیاط واجب باوجود مستحق در شهر خودش به‌جای دیگری منتقل نکند.

 

31-آیا می شود زکات فطره را در شب عید فطر و یا در روز عید فطر، کارت به کارت کرد و آیا صرف کارت به کارت کردن کافی در تحقق زکات می‌باشد؟

رهبری: اگر با این کار، تحویل فقیر شود، کافی است.

آیه الله شبیری زنجانی: اگر زکات فطره کنار گذاشته باشد باید به وکالت از فقیر زکات فطره را قبض کند و سپس به‌جای آن به حسابش واریز کند و اگر کنار نگذاشته جایزاست به‌حساب فقیر واریز کند، و درهرصورت باید وقت ادای زکات فطره (که در رساله آمده است) را رعایت کند.

آیه الله سیستانی: مادامی‌که فقیر آن را برداشت نکرده اداء فطره از زکات محسوب نمی‌شود.

آیه الله مکارم: در روز عید قبل از نماز اشکال ندارد.

 

32-اگر زکات فطره را از پول نقد کنار گذاشته باشد آیا می‌تواند بجای آن پول از کارت به‌حساب فقیر واریز کند و آن پول را برای خود بردارد؟

همه مراجع:: جایز نیست، مگر اینکه از فقیر وکالت بگیرد و به وکالت از فقیر، زکات فطره را قبض کند و سپس با اجازه فقیر از کارت خودش به حسابش واریز کند.

 

33-اگر زکات فطره را از پول نقد یا جنس مثل گندم و برنج و... کنار گذاشته باشد آیا می‌تواند آن را تغییر بدهد؟

همه مراجع: جایز نیست، مگر اینکه از فقیر وکالت بگیرد و به وکالت از فقیر زکات فطره را قبض کند و سپس با اجازه فقیر تغییر دهد.

 

همزمان با ماه مبارک رمضان صورت گرفت؛
همزمان با آغاز فعالیت نخستین نمایشگاه مجازی قرآن کریم، غرفه مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی نیز فعالیت خود را در این نمایشگاه به صورت مجازی آغاز کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی با آغاز به کار نخستین نمایشگاه مجازی قرآن کریم از 11 اردیبهشت، مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی نیز با ارائه محصولات و خدمات خود در این نمایشگاه فعال است.

علاقه مندان می توانند با مراجعه به سایت نمایشگاه مجازی قرآن به آدرس www.iqfa.ir  و با ورود به بخش محتوایی به با کانال های پاسخگویی مرکز آشنا شوند.

در این بخش مخاطبان با کانال های ارتباطی با مرکز که شامل سامانه پاسخگویی تحت وب و اپلیکیشن، پاسخگویی تلفنی و پیامکی آشنا می شوند.

این نمایشگاه به مدت ده روز و تا پایان بیست و هفتم ماه مبارک رمضان به صورت 24 ساعته فعال است.

گفتنی است به دلیل محدودیت های ناشی از شیوع ویروس کرونا این نمایشگاه نخستین بار است که به صورت مجازی فعالیت می کند و در ادوار گذشته حضوری فعال بوده است.

در مراسمی صورت گرفت:
به همت مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی دفتر تبلیغات اسلامی از اثر شش جلدی «از قرآن بپرسیم» و از قسمت پاسخگویی تلفنی در اپلیکیشن «پاسخگو» رونمایی شد.
مرکز ملی پاسخگویی + تماس صوتی اپلیکیشن پاسخگو + رونمایی 6 جلد کتاب از قرآن بپرسیم

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی در این مراسم که با حضور حجت الاسلام نظر زاده «رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت راهبردی»، حجت الاسلام مخدوم «مدیر کل حوزه ریاست دفتر»، حجت الاسلام اصغری «رئیس مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی» و مدیران مرکز ملی برگزار شد، حجت الاسلام اصغری اظهار داشت: این مجموعه اثر، از مطالبات مقام معظم رهبری در دیدار مدیران ارشد دفتر تبلیغات اسلامی بوده است که تأکید داشتند دفتر تبلیغات اسلامی در حوزه پاسخگویی به سؤالات دینی بتواند کار نشر و چاپ کتاب را انجام دهد.

وی گفت: جدای از این که این اثر در قطع مناسبی به همت مؤسسه بوستان کتاب منتشر شد، یک امتیاز ویژه ای که این مجموعه اثر دارد، این است که در عین حالی که شکل محتوایی اثر به صورت پرسش و پاسخ نیست، اما محتوای اثر در پاسخ به مسأله نوشته شده است و این مدل جدیدی از نگارش کتاب و اثر در حوزه پاسخگویی به سؤال و مسأله است.

رییس مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی، ضمن تشکر از نویسندگان این مجموعه شش جلدی تصریح کرد: برای تدوین این آثار، شورای پژوهشی تشکیل شد که فعالیت ها و پیگیری ها خوبی را انجام داد تا فتح الباب خوبی برای حرکت به سمت نشر و چاپ آثاری باشد که در قالب سیاست های این مرکز می گنجد.

وی افزود: دغدغه ما این است که با شناسایی مسائلی که در سطح جامعه، مردم به این مرکز انتقال می دهند، پاسخ دهیم؛ و می بایست با اولویت بندی این سؤالات، مسائلی که قابلیت دارد که پاسخگویی به سؤال در قالب نشر اثر خروجی مناسبی اعم از کتاب یا نرم افزار در اختیار عموم مردم قرار بگیرد، کاملا در سیاست های مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی می گنجد و می توانیم این فعالیت را داشته باشیم.

حجت الاسلام والمسلمین اصغری با اشاره به رونمایی از قسمت پاسخگویی تلفنی اپلیکیشن «پاسخگو» اظهار داشت: در زمان مدیریت حجت الاسلام والمسملین مخدوم در مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی و همچنین حمایت های حجت الاسلام والمسلمین «ریاست محترم دفتر تبلیغات اسلامی»، اتفاق خوبی که رقم خورد، فعال سازی اپلیکیشن بسیار کاربردی «پاسخگو» بود که قرار است تمام فعالیت های این مرکز را در عرصه پاسخگویی در این اپلیکیشن متمرکز کنیم.

وی گفت: در طول سال های گذشته، قسمت های مختلف این اپلیکیشن اعم از پاسخگویی آنلاین فعال شده است؛ یکی از قسمت هایی که در گذشته دیده شده و از بخش های مهم پاسخگویی ما در مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی است، پاسخگویی تلفنی است.

رییس مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی تصریح کرد: در این مرکز به دلیلی محدودیت هایی که داشته و داریم، این امکان برای ما مهیا نیست که دفعتاً بتوانیم امکان برقراری تلفنی از طریق اپلیکیشن در اختیار همه مردم قرار دهیم، لذا تصمیم گرفتیم که مرحله به مرحله این کار را انجام دهیم و در اولین فاز، اعلام آمادگی کردیم که این امکان برای مبلغینی که در معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی دارای پرونده هستند، مهیا هست که امکان تماس تلفنی مبلغان از طریق این اپلیکیشن با کارشناسان مرکز فراهم کنیم.

وی افزود: با توجه به این که مبلغان از طرف معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی به سراسر کشور اعزام می شوند و گاهاً سؤالاتی برایشان پیش می آید که در پاسخگویی به آن سؤالات (چه در حوزه فقه و چه غیر فقه) نیازمند به کمک به مشاور متخصص دینی مجرب هستند؛ از امروز این اتفاق می افتد که این ارتباط تلفنی را برای اپلیکیشن مذکور مهیا می کنیم که مبلغان در ایام ماه مبارک رمضان در هر جایی از سراسر کشور مستقر باشند، با این ارتباط و با استفاده از اینترنت می توانند مرتبط شده و از دانش و تجربه کارشناس پاسخگویی این مرکز بهره مند شوند.

حجت الاسلام والمسلمین اصغری اظهار داشت: در اولین فاز، شماره تلفن حدود چهار هزار نفر از مبلغان را فعال می کنیم که این امکان برایشان فراهم شود و این امکان وجود دارد که تا سه هزار نفر دیگر از مبلغان را هم در این اپلیکیشن خدمات رسانی کنیم.

* پیش بینی افزایش دوبرابری سؤالات مردمی در ماه رمضان

وی گفت: شایان توجه است که در بازه زمانی پس از تعطیلات عید نوروز تا کنون، نسبت به مدت مشابه سال گذشته، حدود یک سوم افزایش تماس و مراجعات پاسخگویی داشته ایم؛ پیش بینی می کنیم که در روزهای ابتدایی ماه مبارک رمضان این مراجعات نسبت به مدت مشابه سال گذشته دو برابر مراجعات داشته باشیم.

رییس مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی تصریح کرد: این حجم از مراجعات و مطالبات مردمی که بر حسب اعتماد از طرق مختلف به این مرکز مراجعه می کنند، حاصل زحمات سال ۱۰ ساله است اما وظیفه داریم که از مراجعات مردم حمایت کنیم.

وی افزود: این که یک کارشناس پاسخگویی مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی در یک ساعت به سؤالات ۱۸ نفر پاسخ می دهد، کار کاملاً پیشرفته ای است.

* فعالیت های مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی نشاندهنده کارآمدی حوزه علمیه

حجت الاسلام والمسلمین اصغری اظهار داشت: امروزه شبهاتی مطرح می شود که حوزه چه مقدار کارآمد است و می تواند پاسخگوی نیاز و سؤالات مردم باشد، اما اگر امروزه بخواهیم کارآمدی حوزه علمیه را به مردم نشان دهیم، مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی است؛ یکی از مراکزی که روحانیت نه در مقام اثبات، بلکه در مقام ثبوت این مسأله را نشان داده است که می تواند به نحوی پاسخگویی و مشاوره دینی کند که حتی فرد را از خودکشی نجات دهد و این مسأله بارها اتفاق افتاده است، مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی است؛ این کارآمدی حوزه علمیه است و ان شاءالله بتوانیم با حمایت هایی که صورت گرفته و می گیرد، بتوانیم خدمات و سرویس های را به مردم ارائه دهیم.

در ادامه این مراسم، حجت الاسلام والمسلمین علی مخدوم «مدیرکل حوزه ریاست دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و رییس سابق مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی» اظهار داشت: در جریان آماده سازی و فراهم آوری پاسخگویی تلفنی از طریق اپلیکیشن پاسخگو، فناوری اطلاعات دفتر تبلیغات اسلامی، پشتیبانی و کمک های بی دریغی برای شکل گیری این نرم افزار داشتند.

وی ضمن تقدیر و تشکر از فناوری اطلاعات دفتر تبلیغات اسلامی خاطرنشان کرد: به سبب سیاست های مخابرات نسبت به درآمدزایی، برخی از پورت های اینترنت کشورمان، اتفاقاً پورت های ناظر به صوت آن بسته است، اما تمام مشکلات پیش رو این مرکز به همت کار کارشناسی در این مرکز حل شد.

رئیس مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی اعلام کرد:
به گفته رئیس مرکز ملی پاسخگویی فعالیت های این مرکز در ماه مبارک رمضان با قوت بیشتر دنبال می شود.
ساعات کار پاسخگویی به سوالات دینی در ماه مبارک رمضان

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی، حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد جواد اصغری «رئیس مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی» با تبریک حلول ماه پرخیر و برکت رمضان اعلام کرد فعالیت مرکز با جدیت بیشتر در ماه مبارک رمضان با توجه به درخواست عموم جامعه دنبال خواهد شد.

وی با اعلام سه برابر کردن ظرفیت کارشناسان پاسخگو و همچنین افزایش ساعات پاسخگویی گفت: مردم عزیز می توانند با شماره تلفن 096400 همه روزه به جز روزهای تعطیل از ساعت 8 صبح تا 22 سوالات خود را به صورت مستقیم با کارشناسان پاسخگو مطرح نمایند. همچنین مخاطبان می توانند سؤالات را از طریق صندوق صوتی با همین شماره در هر زمان از شبانه روز ارسال و در کمتر از 12 ساعت پاسخ را دریافت نمایند.

عضو هیات علمی دانشگاه باقرالعلوم در مورد سامانه پیامکی مرکز گفت: این سامانه با شماره 30009640 تنها ویژه سوالات احکام شرعی می باشد که با میانگین 5 ساعات پاسخ ارائه می گردد.

رئیس مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی افزود: در بخش پاسخگویی آنلاین در دو بستر اندروید با اپلیکیشن پاسخگو مرکز ملی پاسخگویی قابل دریافت از کافه بازار و تحت وب به نشانی  https://my.pasokhgoo.ir  به صورت زنده و گفتگوی متنی پاسخگوی مخاطبین می باشد که این سامانه در ماه مبارک رمضان 24 ساعته می باشد و هم وطنان عزیز در هر ساعت از شبانه روز می توانند سوال خود را ارسال و بلافاصله جواب را دریافت نمایند.

حجت الاسلام اصغری با اعلام بازنشر نرم افزار احکام روزه گفت: نرم افزار «احکام روزه» در دو نسخه اندروید و ویندوز توسط مرکز ملی تولید شده است و کاربران می توانند این نرم افزار را از طریق اپلیکیشن پاسخگو یا سایت مرکز دریافت نمایند. این نرم افزار، سؤالات پرتکرار مخاطبان در موضوع روزه بوده که بر اساس فتاوای مراجع بزرگوار تقلید پاسخ داده شده است.

وی در پایان با آرزوی قبولی طاعات در این ماه شریف برای عموم مردم عزیز گفت: کارشناسان مرکز ملی در گروه های تخصصی، قرآن، حدیث، احکام، اخلاق، عقاید، مشاوره و روانشناسی در بسترهای ذکر شده پاسخگوی هم وطنان عزیز می باشد.

از سوی مرکز ملی پاسخگویی صورت گرفت:
در آستانه ماه مبارک رمضان نرم افزار و اپلیکیشن احکام روزه بازنشر گردید.
احکام روزه

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی، به مناسبت ماه مبارک رمضان، مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی، در راستای پاسخگویی به مسائل شرعی و دینی، اقدام به بازنشر نرم افزار «احکام روزه»، در قالب نسخه های اندروید و ویندوز نموده است. این نرم افزار، سؤالات پرتکرار مخاطبان در موضوع روزه بوده که بر اساس فتاوای مراجع بزرگوار تقلید پاسخ داده شده است. نرم افزار احکام روزه در نه شاخه: نیت روزه، مبطلات روزه، کسانی که روزه بر آنها واجب نیست، روزه بیمار، روزه قضا، روزه نذر، روزه استیجاری، روزه مستحبی و کفاره روزه، دسته بندی و عرضه شده است. حجم کم، جستجو، قابل ارتقا در صورت تغییر یا اضافه شدن سوالات، ارائه در دو قالب ویندوز و اندروید از مهمترین قابلیت های این نرم افزار می باشد.

محتوای این نرم افزار به همت کارشناسان گروه فقه مرکز ملی پاسخگویی تهیه و توسط فناوری اطلاعات این مرکز طراحی و ارائه گردیده است.

دریافت نسخه ویندوز:

https://b2n.ir/f28387

دریافت نسخه اندروید:

https://cafebazaar.ir/app/com.pasokhgoo.ahkam.rooze

 

 

عیدی مرکز ملی پاسخگویی به هموطنان عزیز:
اولین تقویم مذهبی رایانه ای توسط مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی در دو نسخه ویندوز و اندروید طراحی و به روز رسانی شد.
تقویم اسلامی شمیم یار 1400 - ویندوز و اندروید

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی، این تقویم برای سال 1400 به روز رسانی و در اختیار کاربران قرار گرفت. نرم افزار شمیم یار دارای امکاناتی متعددی می باشد از جمله:

- ارائه تقویم روزانه، ماهانه و فصلی، به همراه رویدادهای مناسبتی شمسی، قمری و میلادی به همراه یک شرح مختصر برای هر رویداد؛
- ارائه محتوای متناسب با هر روز در بخش های؛ قرآن به همراه ترجمه و تفسیر کوتاه و کاربردی؛
- حدیث به همراه ترجمه و منبع روائی؛
- شمیم ولایت حاوی سخنان امام خمینی(ره) و آیت الله العظمی خامنه ای(مدظله العالی)؛
- سخن بزرگان اخلاق و عرفان؛
- احکام شرعی در قالب پرسش و پاسخ؛
- یک مطلب مشاوره ای و تربیتی برای هر روز بر گرفته از منابع معتبر روائی و تربیتی؛
- هر روز حاوی یک پرسمان از گروه های پاسخگویی، مناسب با ایام هفته؛
- نمایش اوقات شرعی نقاط مختلف (براساس مختصات جغرافیایی محل) به انتخاب کاربر؛
- امکان پخش اذان و یادآور متناسب قبل از آن؛
- پخش اذان در هنگام اذان به صورت خودکار با قابلیت انتخاب اذان به دلخواه کاربر؛
- نمایش اعمال و مناسک عبادی متناسب با هر روز و ماه؛
- نمایش تقویم به صورت روزانه با قابلیت جابجایی بین روز؛
- نمایش تقویم شمسی ، قمری یا میلادی و اوقات شرعی در کنار صفحه دسکتاپ؛
- نمایش کامل رویداد های ملی و مذهبی و میلادی؛
- امکان ثبت یادآور برای زمان های مختلف با هشدار صوتی و متنی؛
- امکان دسترسی به محتوای منتخب پرسش و پاسخی از سایت های مرکز؛
- امکان ارسال پرسش به درگاه های پاسخگویی مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی از سوی کاربر؛
دریافت بیش از یک میلیون بار در سال نشان از علاقه کاربران به این نرم افزار دارد.
این مرکز آمادگی دارد تا نرم افزار تقویم سفارشی، با محتوا و امکانات بالا و همچنین امکانات سفارشی جهت سازمان ها، ادارات و ارگان ها را طراحی و تولید نماید.

لینک دریافت نسخه ویندوز:

https://b2n.ir/h72940

لینک دریافت نسخه اندروید:

https://cafebazaar.ir/app/shamimyar.mmpd

فعالیت های بخش های مرکز ملی پاسخگویی در تعطیلات نوروز تشریح شد:
بجز بخش ارتباط مستقیم تلفنی، سایر گروه های پاسخگویی مرکز ملی پاسخگویی در تعطیلات نوروز نیز در خدمت هم وطنان عزیز می باشند.
پاسخگویی به سوالات در تعطیلات نوروز

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی، تمامی بجز بخش ارتباط مستقیم تلفنی، سایر بخش های گروه پاسخگویی اینترنتی بعلاوه بخشی دیگر از سایر گروه‏ها در تعطیلات نوروز فعال می باشند.

گروه های پاسخگویی فعال

سامانه جامع "پاسخگو":

مرکز ملی پاسخگویی، در راستای آسان سازی دسترسی به خدمات این مرکز، بر سامانه جامع خدمات پاسخگو متمرکز شده و تمام خدمات پاسخگویی خود را در این سامانه ارائه می کند. این سامانه که از دو طریق نرم افزار کاربردی تلفن همراه و صفحات وب ارائه می شود، خدمات متعددی از جمله خدمات ذیل را ارائه می کند :

امکان پاسخگویی آنلاین و آفلاین، ارتباط مستقیم متنی به صورت زنده و غیرزنده، امکان جستجوی هوشمند در بانک‏های پرسش و پاسخ مرکز، راه اندازی کانال های تخصصی پاسخ به سؤالات، امکان اشتراک گذاری محتوای تولید شده در تمام شبکه‌های اجتماعی، امکان دسترسی به سابقه گفتگوها و پرسش‌های خود، امکان رونوشت و ذخیره سازی سوالات پاسخ داده شده و سایر خدمات.

این نرم افزار در دو نسخه وب و اپلیکیشن در دسترس کاربران قرار دارد:

  • نسخه "اپلیکیشن پاسخگو" 

cafebazaar.ir/app/ir.pasokhgoo.app

  • نسخه "وب پاسخگو" :

User.pasokhgoo.ir

 

صندوق صوتی:

صندوق صوتی مرکز به شماره 096400 که پس از وارد کردن عدد 1 با ثبت پرسش به صورت صورتی، پس از حداکثر 24 ساعت، با وارد کردن عدد 2 پاسخ قابل دریافت می باشد.

پیامک احکام شرعی:

مخاطبان می توانند سؤالات احکام شرعی خود را با بیان نام مرجع تقلید خود، به شماره 30009640 پیامک کرده و حداکثر 24 ساعت، پاسخ خود را از طریق پیامک دریافت خواهید کرد.

 

کارشناسان پاسخگو در مرکز ملی پاسخگویی با آروزی سالی سرشار از موفقیت برای مردم عزیز، در روزهای تعطیلات نوروز، در بخش های تخصصی قرآن، حدیث، احکام، اخلاق، عقاید، تاریخ، مشاوره و روانشناسی پاسخگوی سوالات هموطنان خواهند بود.

طی حکمی صورت گرفت؛
طی حکمی رئیس مرکز ملی پاسخگویی اعضای کمیته امور پاسخگویان را منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی، حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد جواد اصغری «رئیس مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی» اعضای کمیته امور پاسخگویان را منصوب کرد.

در این حکم حجت الاسلام اصغری حجج اسلام دکتر سید حسن هاشمی، دکتر حامد قرائتی، دکتر سید ناصر موسوی و جناب آقای جانقلی را به عضویت در کمیته امور پاسخگویان منصوب کرد.

رئیس مرکز ملی پاسخگویی در این حکم احراز شرایط اختصاصی جذب و بکارگیری پاسخگویان، تعیین رتبه علمی پاسخگویان، صدور مجوز انعقاد و یا تمدید قرارداد پاسخگویان، تصویب نهایی آئین نامه های داخلی و دستورالعمل های مربوط به پاسخگویان و تعیین تکلیف سایر امور مربوط به پاسخگویان که نیازمند تصمیم گیری جمعی است از جمله شرح وظایف این کمیته دانسته و اظهار امیدواری کرده است که با تشکیلات جلسات مستمر بتوان از ظرفیت های موجود در مرکز نهایت بهره مندی صورت گیرد.

طی حکمی از سوی رئیس دفتر تبلیغات اسلامی صورت گرفت:
طی حکمی از سوی رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، رئیس مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی این دفتر منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی، متن حکم حجت الاسلام والمسلمین احمد واعظی خطاب به حجت الاسلام اصغری بدین شرح است: نظر به انتصاب حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای مخدوم به سمت مدیر کل حوزه ریاست، جنابعالی را که بحمدالله از شایستگی، تجربه و تعهد لازم برخوردارید، به عنوان «رئیس مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی» منصوب می نمایم.

مسئولیت خطیر این مرکز در سطح ملی، ایجاب می کند، ظرفیت نرم افزاری و سخت افزاری آن با بهره گیری از فناوری های روز و توان دفترتبلیغات اسلامی ارتقا یافته و از نیروهای متعهد، عالم و آشنای به مسائل دینی، اخلاقی و اجتماعی استفاده گردد.

مدیریت و تلاش در جهت افزایش توان پاسخگویی علمی به سؤالات و شبهات دینی و مذهبی و تهیه و نشر مدون آنها در بستر فضای مجازی و یا مکتوب از اموری است که از جنابعالی و همکارانتان در آن مرکز مورد انتظار است.

در پایان از زحمات خالصانه و دلسوزانه جناب حجت الاسلام مخدوم تقدیر و تشکر می نمایم.

با حضور ریاست دفتر تبلیغات اسلامی برگزار شد:
در جلسه ای با حضور ریاست دفتر، مدیران و کارشناسان مرکز ملی پاسخگویی از تلاش های 12 ساله حجت الاسلام مخدوم قدردانی شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی، در این جلسه که به صورت وبیناری و حضوری برگزار شد، از زحمات و تلاش های 12 ساله حجت الاسلام والمسلمین مخدوم قدردانی به عمل آمد.

در ابتدای این جلسه حجت الاسلام والمسلمین دکتر اصغری «رئیس مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی» با تکریم و تقدیر از حجت الاسلام مخدوم در طی 12 سال، مدیریت ایشان را همواره با ادب و اخلاق دانست که از اخلاق حرفه‏ای برخوردار بوده است.

وی با تصریح بر ارزش ذاتی پاسخ به شبهات و سؤالات دینی افزود: فرایند پاسخ به شبهات نشان داد دین در عرصه‏های مختلف و حل مشکلات مردم و بحران های روحی و اصلاح روابط اجتماعی کارآمد است که خود یکی از اهداف انقلاب به شمار می رود.

رئیس مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی با بیان اینکه دین می تواند در عرصه های مختلف پاسخگوی نیازهای مردم باشد، پاسخگویی به سوالات را به مثابه کار درمانگری دینی دانست.

وی با اشاره به انتقاد مردم از محدودیت های زمانی در پاسخگویی، ابراز امیدواری کرد که بتوان این محدودیت را از پاسخگویی دینی مرتفع کرد.

عضو هیات علمی دانشگاه باقر العلوم علیه السلام با اشاره به رویکرد مساله محوری دفتر تبلیغات گفت: داده های مرکز ملی در زمینه کشف و تبیین و حل مسائل سرمایه خوبی است و می تواند کمک شایانی به دفتر در این حوزه نماید.

حجت الاسلام اصغری با تاکید بر مطالبه رهبر معظم انقلاب دام ظله ، تقویت نشر و ارائه محصولات علمی در قالب کتاب، مقاله، اپلیکیشن و ...، تقویت انعکاس و بازنمایی پاسخگویان مرکز و ورود جدی تر در رسانه و فضای مجازی را از دیگر اهداف خواند که پیگیری خواهد شد.

وی در پایان صحبت یاد همکاران مرحوم حجج اسلام شهید محمد حسن دهقانی، محسن جنتی، اسماعیل هیاتی، محمد جواد اسماعیلی کاشی، سید علی اکبر کاظمی و مرحومه زکیه پیهانی را گرامی داشت و از خداوند برای آنان طلب آمرزش کرد.

حجت الاسلام والمسلمین علی مخدوم «مدیر کل حوزه ریاست دفتر تبلیغات اسلامی» نیز در این جلسه با اشاره به فراز و فرودهای مرکز در طی این 12 سال، موفقیت مجموعه را مدیون رئیس دفتر که دلسوز به شرایط هست و هیات امنایی که درک دقیقی نسبت به موضوع دارند و همکارانی که با کمترین چشم داشت مجاهدانه و خالصانه حضور داشتند، دانست.

وی با اشاره به افتخار آفرینی پاسخ به 25 میلیون سوال در طی این 12 سال افزود: برطرف کردن دغدغه هایی مردم نسبت به دین خدا بالاترین افتخاراست.

مدیر کل حوزه ریاست دفتر تبلیغات با اشاره به تقدیر رهبری از دفتر تبلیغات و ریاست دفتر گفت: رهبر معظم انقلاب دام ظله در مورد پاسخگویی فرمودند که از آن کارهایی است که رضایت کامل ما را در پی دارد و فرمودند سلام من را به همکارانتان برسانید.

وی در پایان با دعا برای همکاران از آنان طلب رضایت کرد.

در این نشست حجت الاسلام والمسلمین استاد احمد واعظی «رئیس دفتر تبلیغات اسلامی» مرکز ملی را از افتخارات دفتر تبلیغات دانست که ناشی از اخلاص عزیزانی که کار فنی و تخصصی را انجام می دهند.

وی برایند مرکز ملی را به سمت جلو ارزیابی کرد که ناشی از مدیریت و همکارانی است که مدیر را همراهی می کردند.

حجت الاسلام واعظی چهار خصیصه اخلاص، علاقه مندی و عشق درونی و اعتقاد به کار، خوش خلقی و ادب فی کل حال و توانایی ایشان در جهت همدلی و انسجام را برای حجت الاسلام مخدوم برشمرد و افزود: این که مرکز ملی افتخاری برای حوزه و دفتر تبلیغات است در سایه همین همدلی و انسجام ایجاد شد.

وی در پایان با ابراز خرسندی از آینده مرکز ملی پاسخگویی خواستار توسعه فنی و پشتیبانی پلتفرم اپلیکیشن پاسخگو شد و برای حجت الاسلام اصغری آرزوی توفیق کرد.

شایان ذکر است در حاشیه این مراسم با حضور خانواده های حجت الاسلام شهید محمد حسن دهقانی و حجت الاسلام مرحوم محسن جنتی یاد آن عزیزان گرامی داشته شد.

صفحه‌ها