گروه آنلاین بخش پاسخگویی فضای مجازی

جلسه هم اندیشی کارشناسان گروه آنلاین بخش فضای مجازی به منظور بررسی مسائل جاری گروه آنلاین انجام شد.