اخبار

ربات پاسخگو در پیام رسان بله
به همت بخش فن آوری اطلاعات و بخش جوامع مجازی مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی، این رباط برنامه نویسی و عرضه شد.

قرآن و روایات برای ارائه این راهنمایی ها آمده كه در كسب مال اولا فقط دنبال كسب حلال باشید و كسبهای حلال و حرام را معرفی و طلب حلال را یكی از عبادات شمرده ...

سبک زندگی اسلامی
این جلسه از سلسله جلسات سبک زندگی اسلامی با حضور دکتر سید مجید امامی در مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی برگزار شد.

صفحه‌ها