تدوین و انتشار کتاب الکترونیک با موضوع انقلاب57
به همت بخش مکتوب و رسانه مرکز ملی پاسخگویی، کتاب الکترونیک با موضوع انقلاب57 تدوین و انتشار یافت.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی،  گروه سیاسی بخش مکتوب و رسانه مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی، کتاب الکترونیکی با موضوع «انقلاب57» تولید و منتشر کرد.
در این کتاب به چهار پرسش پیرامون انقلاب اسلامی ایران در سال57 پاسخگویی شده است:
انقلاب یا توطئه  
ثبات قیمت‌ها در دوران پهلوی  
انقلاب ایران و وعدۀ آزادی  
تحقق یا عدم تحقق آرمان‌های انقلاب
علاقمندان می توانند جهت استفاده و نشر این کتاب به اپ مرکز ملی به نشانه https://mmps.ir/gSRQH مراجعه نمایند.