جبرئیل

استناد همه کارهای فرشتگان و ملائکه به خداوند برمی‌گردد، ولی خداوند، در اموری ازجمله وحی، گاهی فرشته واسط قرار داده و از طریق ایشان، ارسال پیام می‌کند.
مطلب ارسالی شما بعد تایید مدیریت در سایت نمایش داده خواهد شد.