إعجاز قرآن

بت پرستي در هر دوراني ملاكات و رسوم خودش را داشته مثلا در زمان جاهليت با اشيائي اعم از چوب و سنگ بت درست مي كردند و آن را خداي خود مي ناميدند و نام هاي لات و...

كتاب های وحیانی علاوه بر تایید عقل و فطرت، برای تعلیم معارفی در باب مبدأ و معاد و ارتباط آن دو، صفات خدا و ... ، به بشر نازل شده اند كه بشر جز وحی راهی برای ...

اگر بعد از پيامبر، قرآن كافي بود، بايد اختلاف ها را طبيعي و حق و اراده خدا بدانيم، زيرا افراد به طور طبيعي در برداشت از قرآن اختلاف نظر پيدا مي كنند ...

هر قانون گذاری برای نظم در امور و كارهای زندگی عادی مردم تلاش می كند كه به موارد مهم و غیر قابل تغییر اشاره كند، مثلا در حكومت اسلامی ایران قانون گذار از آن ...

معارف مربوط به مبدأ و معاد و بينش هاي حق (آيات معارفي قرآن)اين معارف كه همان حقايق جهان هستي مي باشند، از چنبره زمان و مكان بيرونند و ابدي و ازلي مي باشند...

شما ادعا كرده ايد 80 درصد قرآن راجع به تاريخ گذشتگان و تاريخ معاصر نزول مي باشد در حالي كه اين ادعايي كاملا نادرست است. تمام آياتي كه به نوعي به جنبه هاي تاریخی

چه كسی گفته یا می گوید مجازات هایی كه در قرآن ذكر شده، نسبت به مجازات های سایر ادیان سخت گیرانه تر و شدید تر است؟ البته با توجه به دو كتاب تورات و انجیلی كه ...

قرآن داراي نظم و چينش منطقي است ولي نه نظم معمول در بين ما انسان ها. ما كتاب تاريخي مي نويسيم يا علمي يا آموزشي و هر كدام از اينها نظم و چينش خاص خود دارند ...

تاريخ قرآن، تحيّر را برطرف مي‏سازد ،زيبايي آهنگ و فصاحتش روح فراري را جذب مي‏كند، قوانين و احكامش عادات خرافي را ريشه كن مي‏سازد، تلاوت و تدبر در آن، بيماري ...

پیامبر قرآن را به عنوان آیت و نشانه نبوت خود و معجزه جاویدانش به بشر معرفی كرد . راه اثبات معجزه ناتوانی بشر از هماوردی با آن است. زیرا معجزه محصول تعلیم و ...

صفحه‌ها