غسل

ما در جواب این سوال ابتدا به مسئله استفاده از داروی نظافت میپردازیم و در ادامه به بررسی غسل شب عاشورا میپردازیم .چرا که مسئله استفاده از داروی نظافت خود بحث وجو

سئوال:

باوجود عدم دسترسی امام ویارانش به آب در روز عاشورا  چگونه ایشان درشب عاشورا از داروی نظافت  استفاده کرده اند وغسل نیزنموده اند؟

ما در جواب این سوال ابتدا به مسئله استفاده از داروی نظافت میپردازیم و در ادامه به بررسی غسل شب عاشورا میپردازیم .چرا که مسئله استفاده از داروی نظافت خود بحث وجواب جداگانه ای می خواهد.

اما قبل از آن یاد آوری یک نکته ضروری است که منع آب در کربلا و مسئله عطش از مباحث  مسجل درتاریخ می باشد.[1] و اینکه شبهه را برای این مطرح کرده اند که در این مطلب تشکیک کنند ومستند این شبهه نیز چند منبع تاریخی است. که این منابع   عبارتند از: طبري در: تاريخ الأمم و الملوك[2]، و بلاذري در: انساب الاشراف[3].که درهردو منبع فقط استفاده از نوره آمده است واشاره ای به غسل کردن حضرت نشده است.[4]

بعداز ذکر این مقدمه ما به بیان جواب سوال می پردازیم :

استفاده از داروی نظافت

ماجرای استفاده از داروی نظافت در تاريخ طبری ، و انساب الاشراف با ترتیب این عبارت آمده است: « ثم دخل الحسين ذلك الفسطاط فتطلى بالنوره »و « أمر الحسين بفسطاط فضرب فأطلى فيه بالنورة»[5] آمده است.

دلائل نقد :

1.آنچه باعث ضعف وعدم مقبولیت این گزارش میشود اینست که در برخی منابع مهم تاریخی (که یا مقدم بر این منابع هستند ویا از لحاظ سند در نقل جریان عاشورا یکی هستند)به این جریان اشاره نکرده اند ،برخی  منابع که به استفاده از داروی نظافت  اشاره نکرده اندعبارتند از :

الاخبار الطوال تألیف ابی‌حنیفه ، احمد بن داود دینوری (متوفای 282) که پیش از طبری بوده، نیامده است.[6]در کتاب ارشاد شیخ مفید نیز این موضوع نقل نشده است،[7] در کتاب «وقعه الطف»  [8] و مناقب ابن شهر آشوب[9] (متوفای 588) نیز این مطلب ذکر نشده است.
وحتی این جریان در کتاب‌های با ارزش متاخر مانند مقتل الحسین مقرم[10]، نیز گزارش نشده است  .

با توجه به آنچه بیان شد معلوم میشود که این جریان نمی تواند چندان اعتبار تاریخی داشته باشد .

2. این احتمال نیز وجود دارد که کتبی که این گزارش درآنها ذکر شده است،دچارتصحیف شده باشند.،چراکه متون قدیمی بی نقطه بوده اند واحتمالا درنسخ اصلی  کلمه تور «ظرف برنجي يا سنگي»[11]بوده است که به نوره تصحیف شده و مويد ادعاي فوق آن‌كه اين ترجمه عبارت تور توسط برخي مورّخان به كار رفته است. به عنوان مثال گزارش ابو علي‌مسكويه او تنها سخن از مشك به ميان آورده مي‌نويسد: و أمر الحسين بمسك فميث في جفنة عظيمة و أطلي: حسين(ع) دستور داد در باديه‌‌اي(ظرفي) بزرگ، مُشْكي حل كردند و آن را بر بدن خود ماليد ... [12]

علاوه بر این دراین دو کتاب(تاریخ طبری و انساب الاشراف) قبل از ذکر نوره دستور امام برای آماده کردن مشک  آمده است.واین خود دلیل مهمی برتصحیف میتواند باشد.[13]

باتوجه به آنچه بیان شد واینکه کلمه تور صحیح باشد ، ترجمه اين فراز از تاريخ اين‌گونه مي‌شود: «پس از دستور امام، مُشكي (آورده و آن) را در آن ظرف به هم زدند و آماده كردند و سپس به ترتيب، امام و يارانش بدن خود را با آن خوشبو كردند»

غسل

مسئله غسل کردن در شب عاشورا توسط شیخ صدوق درامالی ذیل بشرح آورده است :«ثم إن الحسين ع أمر بحفيرة فحفرت حول عسكره شبه الخندق و أمر فحشيت حطبا و أرسل عليا ابنه ع في ثلاثين فارسا و عشرين راجلا ليستقوا الماء و هم على وجل شديد و أنشأ الحسين ع يقول ...

ثم قال لأصحابه قوموا فاشربوا من الماء يكن آخر زادكم و توضئوا و اغتسلوا و اغسلوا ثيابكم لتكون أكفانكم ثم صلى بهم الفجر[14].»

نفد :

1.این جریان تنها درامالی بدین گونه آمده  است (واگردرجای دیگری یافت شود بنقل از امالی صدوق است ) و این نقل باایراداتی مواجه است ازجمله اینکه:

 - واقعه آب آوردن حضرت علی اکبر وآنچه بعد از آن ذکر شده بااین اهمیت در متون  تاریخی وحدیثی معتبرچون کتب اربعه حدیثی شیعه نیامده است واین میتواند نشان از ضعف این روایت باشد.

- ضمن اینکه برخی افراد درسند مثل« أبو سعيد الحسن بن عثمان بن زياد التستري »روایت آمده است که درکتب رجالی وتراجم مطلبی درموردشان نیامده است  .

2.مسئله غسل کردن درمتون معتبری چون تاریخ طبری ،انساب الاشراف ، الارشاد ،اخبارالاطوال و وقعه الطف نیامده است ومیتواند نشان از ضعف گزارشات پیرامون این مسئله باشد.

3.در صورت پذیرفتن مسئله غسل این دلیل رامیتوان درچند بندآورد :

- امام حسين ـ عليه السّلام ـ مي‎دانست “ حضرت ویارانش سيراب باشد يا تشنه، ایشان  را به شهادت مي‎رساندند.

ضمن آنکه حضرت مي‎دانست، هيچ يك از اهل‎بيت به خاطر تشنگي هلاك نخواهد شد،چرا که حداکثرزمان تشنگی یک روز بوده است که قابل تحمل برای یک انسان معمولی  است .لذا آنچه درآن شب باعث قوت قلب بیشتر یاران امام میشد آمادگی بیشتر برای شهادت بود که غسل شهادت و آماده شدن برای شهادت را میتوان یک حرکت عالی درجهت این امر دانست.

- امام ـ عليه السّلام ـ مأمور عمل به ظاهر است. و با وجود  این احتمال که یاران حضرت بار دیگر می توانندآب بیاورند غسل کردن ودیگر موارد ذکر شده ایرادی بر حضرت وارد نمی کند .

 

گروه تاریخ مرکز ملی پاسخگویی به سئوالات دینی

 

  

 

 

 

[1] طبري ، ج4، ص 311-312؛ ارشاد، ج2، ص 86. اخبار الطوال، ص 255؛ ارشاد، ج2، ص 86.[2] تاريخ الأمم و الملوك، ج5، ص423؛
[3] انساب الاشراف، ج3ـص 187؛
[4] متن عبارت در تاریخ طبری : امر الحسين بفسطاط فضرب، ثم امر بمسك فميث في جفنه عظيمه او صحفه، قال: ثم دخل الحسين ذلك الفسطاط فتطلى بالنوره
[5] .تاریخ طبری ج5.ص423-انساب الاشراف ،ج3ص187
[6] ابو حنيفه دينورى‏، الأخبار الطوال ،ناشر: رضى‏،مكان نشر: قم‏،سال چاپ: 1368 ش‏، ص 254-256.
[7] ارشاد مفید،ترجمه سید هاشم رسولی محلاتی، تهران ،انتشارات علمیه اسلامیه، ج2، ص 86-96.
این در حالی است که مأخذ شیخ مفید و طبری، در بیان وقایع عاشورا مشابه است .اگر چنین مطلبی معتبر بود، قطعاً شیخ مفید آن را نقل می‌کرد.
[8] وفعه الطف، ص 190-205. (این منبع همان مقتل ابی مخنف است که مهم‌ترین و معتبرترین اثر در حادثه کربلا،که اصل آن کتاب از بین رفته و مطالب آن در کتاب‌های مختلف استوتوسط آقای یوسفی غروری به این نام جمع آوری شده است.)
[9] مناقب، ج4، ص 106-109.
[10] مقتل‏الحسین، (ع)، عبدالرزاق موسوی مقرم، چاپ پنجم،قم، دارالکتاب الاسلامی، 1399 ق، ص 215-220.
[11] ابن‌اثير، مؤلف «النهاية في غريب الحديث و الاثر» در مورد لغت تور مي‌نويسد: في حديث ام سليم أنها صنعت حيسا في تور، و هو اناء من صفر، او حجارة كالاِجانة قد يتوضأ منه- در حديث «ام سليم» آمده است كه او در تور، حيس(غذايي مركب از خرما و روغن و سويق) آماده كرد، تور، ظرفي برنجي يا سنگي است مانند طشت كه گاهي در آن وضو مي‌گيرند. النهاية في غريب الحديث و الاثر، ج1، ص199-  لسان‏العرب، جلد 4، ص 96
[12] تجارب الامم، ج2، ص70
[13] متن عبارت در تاریخ طبری : امر الحسين بفسطاط فضرب، ثم امر بمسك فميث في جفنه عظيمه او صحفه، قال: ثم دخل الحسين ذلك الفسطاط فتطلى بالنوره
[14]الأمالي‏صدوق، مجلس 30،ص : 156-157

 

اگر از عقب نزدیکی انجام شود غسل بر زن واجب میشود؟

در صورتی که به مقدار ختنه گاه یا بیشتر دخول از جلو یا از عقب صورت گرفته باشد، هم بر مرد و هم بر زن غسل جنابت واجب می شود،هر چند منی خارج نشده باشد.(1)
پی نوشت:
1. توضیح المسائل مراجع، ج1، مسئله 349.
لطفا سوالات فقه و احکام شرعی خود را با ذکر مرجع تقلید به سامانه پیامکی مرکز با شماره 30009640 و نشانی اینترنتی http://30009640. ir/sms/ بدون نیاز به ثبت نام ارسال نمایید و یا با شماره تلفن 09640(بدون کد) تماس بگیرید.
اما سوالات غیر شرعی در زمینه های مشاوره، خانواده، اخلاق، قرآن، حديث، تاريخ، اديان، اعتقادي را به همین آدرس ارسال نمایید تا پاسخگوی شما باشیم.

مطلب ارسالی شما بعد تایید مدیریت در سایت نمایش داده خواهد شد.

باعرض سلام من دخترى19ساله هستم كه ازطريق ماليدن آلت تحريكات جنسى راتخليه ميكنم آب كمى خارج ميشودآيامنى است وبراى نمازاحتياج به غسل هست واين كارحرام است؟

پاسخ:
اگر در اوج لذت جنسی برسید و در آن حالت مایعی خارج شود حکم منی را داردو غسل لازم است.
اما اگر در اوج لذت نمی رسید، مایعی که خارج می شود پاک است و
غسل ندارد.
زن اگر يقين به خارج شدن مني پيدا کند، جنب مي شود. اگر يقين پيدا نکند، جنب نمي شود. بنا بر اين مواقعي که زن بر اثر تحريک هاي شهواني مقداري لذت مي برد و درآن حال رطوبتي از او خارج مي شود ،چون به اوج شهوت نرسيده ،جنب نمي شود و رطوبت خارج شده هم پاک است و وضو و غسل را باطل نمي کند. (1)
2. به این کار خود ارضائی و استمناء گفته می شود، و استمناء حرام است و ضررهای زیادی به بدن و اعصاب و روان انسان وارد می کند. از امام صادق (ع) روایت شده است که حضرت فرمود: خداوند روز قیامت با سه کس سخن نمی کند و نظر رحمت به آن ها نمی کند و گناه شان را نمی بخشد و عذاب دردناک برای شان می باشد، از جمله این سه طائفه، کسی است که در دنیا استمنا کرده باشد. (2)
پی نوشت:
1. آيت الله مکارم، توضيح المسائل، 361 .
2. وسایل الشیعه، ج 14، باب 28 از ابواب النکاح المحرّم و ما یناسبه . روایت 7.

سوال خودم را با دو مقدمه عرض مي‌کنمک 1- نظر شارع در احکام فقهي اين است که اگر مقدار کمي آب داريم که اگر براي وضو يا غسل مصرف شود چيز ديگري براي آشاميدن نمي‌ماند مکلف بايد به جاي وضو و غسل، تيمم بدل از وضو و غسل کند و آب را براي آشاميدن نگه دارد. 2- در مقاتل آمده است که اصحاب بزرگوار امام حسين عليه السلام در شب عاشورا، غسل شهادت مي‌کرده‌اند. (البته من خودم به مراجع رجوع نکرده‌ام از منابر نقل مي‌کنم). بنابراين تا شب عاشورا هم آب (آن هم به مقداري که افراد زيادي بتوانند با آن غسل کنند) در خيام امام حسين عليه السلام وجود داشته است. 3- با توجه به اينکه امام حسين عليه السلام، سردار فهيم و عاقبت‌انديشي بوده‌اند و نيز مي‌دانسته‌اند که فردا روز جنگ است و هوا هم گرم است چرا به قاعده فقهي 1 (که در بالا آمده است) عمل نکردند و اجازه دادند تا اصحابشان غسل کنند و نتيجه اين شود که فرداروز (عاشورا) از تشنگي اذيت شوند؟

پاسخ:
بین غسل امام حسین (علیه السلام) و یاران حضرت و بین اینکه در کربلا آب نبود، منافات نیست، زیرا آن چه که در منابع از نبود آب سخن به میان آمده، ناظر به وضع آب در روز عاشورا است، بدین معنا که در آن روز آب تمام شده بود. تشنگی سخت اهل بیت امام و اصحاب حضرت را رنج می داد، حال اینکه قبل از روز عاشورا اصحاب امام آب تهیه می کردند. البته تهیه آب سخت بود و اصحاب امام از نظر تامین آب مشکل داشتند، زیرا دشمن بعد از ششم یا هفتم محرم (1) آب را به روی امام بسته بود. دشمن با این کار در صدد ضربه زدن به امام بود. در لهوف آمده است:
عمر بن سعد با چهار هزار سوار براى جنگ با امام از كوفه بيرون شد. ابن زياد پياپى برايش نيرو مى‏ فرستاد تا آن كه در كربلا تا شب ششم محرّم بيست هزار لشكر وارد شدند. ابن سعد عرصه را بر حسين (علیه السلام) تنگ كرد و آب را روى او و اصحابش بست. (2) بستن آب روی امام معنایش این نیست که امام قبل از روز عاشورا نمی توانست آب تهیه نمایند، حال اینکه یاران امام قبل از روز عاشورا آب تهیه کردند. توجه دارید که با آب مختصری کم تر از یک لیتر می توان غسل کرد.
افزون بر آن امام وظيفه داشت امور را به روال عادي وطبيعي مديريت نمايد نه آنكه از علم غيب بهره بگيرد طبق روال معمول عمل ‌نمودند. در آن شب هم غسل نمودند. نظیر آن که امام حسین (ع) می‌دانست اگر اهل بیت را همراه خود بیاورد، آن ها به اذیت بسیار خواهند افتاد یا چنانچه سفیر خود مسلم بن عقیل را به سمت کوفیان روانه نماید، به شهادت خواهد رسید. با این وجود از این موارد خودداری نکردند.

پی نوشت ها:
1. جواد محدثی ، فر هنگ عاشورا ،ص 19، نشر معروف ، قم، 1378 ، چاپ چهارم.
2. ابن طاووس، لهوف، ترجمه مير ابو طالبى ، ص139، دليل ما.

با عرض سلام و خسته نباشيد اگر شخصي استمنا كند،و درست در لحظه ي ارضا،با فشار بر آلت تناسلي جلوي آمدن مني را بگيرد،آيا غسل جنابت بر او واجب است؟و آيا با اين وجود باز هم او گناه كبيره انجام داده است؟ با تشكر

پاسخ:
هر گونه بازی با آلت و تخیل مسائل جنسی به قصد بیرون آمدن منی حرام است، چه منی بیرون بیاید و یا نیاید، و گناه دارد، ولی اگر کسی از بیرون آمدن جلوگیری کند غسل جنابت بر او واجب نمی باشد.(1)
پی نوشت:
1. آیت الله خامنه ای، اجوبة الاستفتائات، سوال 787.

ایا استمناء در خانم ها وجود دارد؟ اگر جواب مثبت است حکم آن چیست و تکلیف نماز و روزه ها چه خواهد شد؟

پاسخ:
بله استمنا در خانمها وجود دارد و اگر خانمی با خود کاری بکند که در اوج لذت جنسی و شهوانی قرار بگیرد و درآن حال مایعی از او خارج بشود جنب شده و باید غسل جنابت انجام دهد و کار حرامی انجام داده و باید توبه کند و دیگر انجام ندهد و اگر به واسطه استمنا جنب شده باشد باید غسل کند و نمازها و روزه هایش را انجام دهد و اگر قبلا با استمنا جنب می شده و غسل نکرده و با حالت جنابت نماز و روزه انجام داده حالا باید نمازهایش را قضا کند و اگر نمی دانسته که با استمنا جنب می شود روزه هایش صحیح است.(1)
ترشحاتی که در غیر حال اوج اذت خارج می شود موجب جنابت نمی شود. گرچه کمی هم لذت آور باشد وبا شک در جنابت غسل لازم نیست.
1 . آیت الله خامنه ای رساله اجوبه الاستفتاات س 195 و 171 و سوال از دفتر رهبری به شماره 7112467 .

سلام اگه کسی فیلم یا عکس سکسی ببینه و اونکاریا حالتو با همسر اینده اش خیالپردازی کنه و منی ازش خارج بشه اون هم اسمتناست وباید غسل کنه شخص خاصی رو هم درنظرنگیره؟

پاسخ:
دیدن فیلم و عکس سکسی حرام است و خیالپردازی مذکور به قصد بیرون آمدن منی جایز نیست و اگر منی بیرون آید اسمناء است و باید غسل جنابت بکند. (1)
لطفا هر وقت سوال شرعی می پرسید،مرجع تقلید خود را مشخص کنید تا مطابق فتوای او پاسخ داده شود.
پی نوشت:
1. آیت الله خامنه ای، رساله اجوبه الاستفتائات، س 791.

با سلام، لطفا در مورد غسل شهادت و کیفیت انجام آن توضیح دهید؟ آیا می توان هروقت خواستیم غسل شهادت کنیم؟ آیا غسل شهادت جزء غسل های مستحبی محسوب می شود؟

پاسخ:
غسل مستحبي به نام غسل شهادت نيافتيم.

باتوجه به اينكه براي كاشت ناخن ناخن اصلي سوهان زده مي‌شود (تاجائيكه بتوان ناخن مصنوعي كه با زل و پودر درست مي‌شود را بر روي آن چسباند)و باتوجه به اينكه ماهيانه يا دوماه يكبار نياز به ترميم دارد مي‌شود وضو و غسل كرد ؟ اگر شخصي كاشت ناخن انجام داده باشد مي‌شود به جاي وضو تيمم كند؟ غسل كردن با آن به چه شكل مي‌شود؟

با سلام و آرزوي قبولي طاعات و عبادات شما در اين ماه عزيز؛ و تشكر به خاطر ارتباطتان با اين مركز؛
کاشت ناخن که به معناي چسباندن ناخن مصنوعي است، چون مانع رسيدن آب به اعضاي وضو و غسل است، وضو و غسل با آن صحيح نيست.(1)
در صورتي که با عدم آگاهي از حکم شرعي ناخن کاشته ايد ، اگر برداشتنش مشقت دارد ، بايد موقع وضو و غسل آن ها را به نيت جبيره اي انجام دهيد. يعني روي ناخن كاشته شده ، دست تر بكشيد . و بعد از وضو يا غسل بنابر احتياط تيمم هم بنمائيد . (2)
پي‌نوشت ها‌:
1 . توضيح المسائل مراجع، ج1، مسئله 289، شرط سيزدهم ؛ استفتائات از محضر آيت الله بهجت، ج 1، ص 175، س 610 .
2 . سؤال تلفني(7746666-0251) از دفتر آيت الله خامنه اي .

صفحه‌ها