مشاوره

به نظر می رسد قبل از این كه به خواستگارتان علاقه مند گردید و اندیشه ازدواج با او را در سر بپرورانید، باید چند مسئله را برای خود روشن كنید . تا آن مسائل روشن ...

عدم موفقيت در آمدن خواستگار براي دختر، مي تواند به چند علت باشد. با بررسي علل احتمالي كه در ذيل بيان مي گردد، مي توان به حذف يا تعديل آنها پرداخته و به ياري ...

یكی از اموری كه منجر به چنین مشكلاتی می شود ابتلا پسر و یا دختر به «تمام خواهی» (perfectionism )است. پرفكشنسم بدین معنی است كه شخص همه چیز را به صورت تام و ...

ازدواج شیرین ترین پیوند در روابط انسانهاست.یافتن همسر خوب و شایسته در زندگی، یكی از نعمت های بزرگ است كه خداوند به بندگان خود عنایت می كند. برای یافتن چنین ...

به طور كلی، اگر دختر و پسر ملاك ها و معیارهای اساسی ازدواج را به درستی بشناسند و سعی كنند در انتخاب همسر و همسر گزینی خصوصاً در ملاك ها و معیارهای اساسی ...

از اينكه به ما اعتماد كرديد و مشكل خود را صادقانه با ما در بيان گذاشتيد خرسنديم. صداقت در گفتار حاكي از ضمير و فطرت پاك شماست . نشان مي دهد نمي خواهيد مبتلا...

اگر چه والدین انسان در مورد ازدواج فرزندان شان وظیفه ای دارند. ولی اگر آنها به هر دلیلی نتوانستند وظیفه خود را انجام دهند، در این صورت وظیفه اصلی بر دوش خود ...

پدران و مادران ايراني به ويژه مادران، به طور معمول دوست دارند در مورد ازدواج فرزندشان نظر بدهند و دخالت در انتخاب همسر برايشان نوعي آرزو به شمار مي رود و ...

صفحه‌ها