به همت گروه پشتیبانی علمی مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی برگزار شد
در این سلسله نشست ها اساتید به تبیین و بررسی ابعاد مختلف واقعه غدیر در منابع حدیثی، تاریخی و کلامی اهل سنت پرداختند.

در این سلسله نشست ها که با شرکت کارشناسان مرکز ملی به صورت حضوری و عموم علاقه مندان به صورت مجازی برگزار شد، اساتید به تبیین و بررسی ابعاد مختلف واقعه غدیر در منابع حدیثی، تاریخی و کلامی اهل سنت پرداختند.

در نشست دوم با عنوان «بررسی غدیر در منابع تاریخی اهل سنت» حجت الاسلام دکتر احمدی شیخ شبانی با بیان این مقدمه که بزرگان اهل سنت واقعه غدیر را عمدتاً در آثار حدیثی خود نقل کرده اند.

ایشان با ارائه مستندات متعدد به این نکته اشاره کردند که در منابع تاریخی اهل سنت نقل تفصیلی از جریان غدیر دیده نمی شود اما در عین حال به دلیل تواتر خبر این واقعه مورخان اهل سنت در موارد متعددی از آثار تاریخی خود ولو به صورت مختصر و گذرا واقعه غدیر و خصوصاً فقرات اصلی بیان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در خصوص ولایت امیرالمومنین علیه السلام را نقل کرده اند.