حضور مرکز ملی پاسخگویی در نخستین همایش هوش مصنوعی و علوم اسلامی
همایش هوش مصنوعی و علوم اسلامی و نمایشگاه دستاوردهای حوزه در این زمینه، در مدرسه معصومیه و با حضور مدیر حوزه های علمیه و جمعی از بزرگان حوزه و دانشگاه برگزار شد
مرکز ملی پاسخگویی - هوش مصنوعی - محمد پورنوروز

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی، در این همایش که به منظور آشنایی با تولیدات حوزه در زمینه هوش مصنوعی برگزار شد، محصولات نهادهای حوزوی در نمایشگاهی به این منظور ارائه شد.

مرکز ملی پاسخگویی نیز با حضور در این نمایشگاه، آخرین دستاوردهای دیجیتالی مرکز در زمینه هوش مصنوعی را ارائه کرد. استفاده از هوش مصنوعی در موتورهای جستجو، استفاده از این فن آوری در زمینه کمک به کارشناسان و در بخش های مختلف اپلیکیشن پاسخگو از مهمترین فعالیت های مرکز در این عرصه علمی است.

شایان ذکر است با توجه به حجم بالای سوالات ورودی مرکز ملی پاسخگویی، سالهاست مرکز از این فن آوری استفاده کرده و توسعه فعالیت ها در این عرصه بطور پیوسته در دستور کار بخش فن آوری مرکز می باشد.