اربعینیان، رتبه اول جشنواره جاذبه حسینی را جذب کرد
به گزارش روابط عمومی مرکز ملی پاسخگویی، نرم افزار اندرویدی اربعینیان که توسط بخش انجمن گفتگوی دینی مرکز تولید شد، در جشنواره جاذبه حسینی رتبه اول را کسب کرد.
برگزیده شدن نرم افزار اندرویدی اربعینیان در جشنواره جاذبه حسینی

نرم افزار اربعینیان که از تولیدات انجمن گفتگوی دینی بوده و در ایام اربعین حسینی در دو نسخه عمومی و ویژه مبلغان منتشر گردید، رتبه اول جشنواره جاذبه حسینی را کسب کرد.

مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی کسب این عنوان را به همکاران بخش انجمن گفتگوی دینی و همه کاربران انجمن به خصوص مدیر اجرایی فرهنگی که زحمت تهیه و ارائه این نرم افزار را متحمل شدند و با تلاش بسیار این هدیه را به عزاداران حسینی تقدیم کردند، تبریک عرض می نماید.

لینک مستقیم دریافت نرم افزار اندرویدی عمومی:

https://cafebazaar.ir/app/com.arbainianaskdin1/

لینک دریافت نسخه ویژه مبلغین:

http://www.askdin.com/attachment.php?attachmentid=3006477147&d=1539770807

آشنایی با بخش انجمن های گفتگوی دینی مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی:

http://pasokhgoo.ir/node/250