پاسخ ارائه شده در پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی دارید از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.
چند كتاب خوب و مفيد درباره ي زندگي ائمه معرفي كنيد؟
-سيره پيشوايان، سيري درسيره ائمه اطهار (ع)، منتهي الامال، زندگي دوازده امام،

   چند كتاب خوب و مفيد درباره ي زندگي ائمه معرفي كنيد؟ چون از ائمه چيزي نمي دونم...Ԟچند كتاب خوب و مفيد درباره ي زندگي ائمه معرفي كنيد؟ چون از ائمه چيزي نمي دونم...

   در اين باره به كتاب هاي زير مراجعه فرماييد:

-سيره پيشوايان، مهدي پيشوايي،

-سيري درسيره ائمه اطهار (ع)، مرتضي مطهري،

- منتهي الامال، شيخ عباس قمي،

-زندگي دوازده امام، هاشم معروف حسني، ترجمه محمد رخشنده