از سوی بخش پشتیبانی علمی مرکز برگزار شد:
در این نشست علمی رویکردهای پژوهش با محوریت پاسخگویی به سوالات شرعی مطرح شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی، حجت الاسلام فردوسی در این نشست رویکردهای پژوهشی را با نگاه پاسخ به مسائل شرعی بومی سازی کرده و به کارشناسان بخش احکام ارائه کرد.

کارشناس بخش احکام مرکز ملی پاسخگویی این فرایند را در هفت بخش موضوع تحقیق، هدف تحقیق، روش محتوایی تحقیق، روش گردآوری تحقیق، روش نگاری تحقیق، روش گزارش دهی تحقیق و در نهایت روش تحلیل محتوای تحقیق مطرح کرد و به بیان مصادیق و جزییات با رویکرد آموزشی کارگاهی پرداخت.

شایان ذکر است نشست های علمی در بخش های شش گانه علمی مرکز که شامل قرآن و حدیث، احکام، اخلاق، مشاوره، کلام و تاریخ است با رویکرد پاسخگویی به طور مداوم برای کارشناسان پاسخگو برگزار می شود.