چرا می‌گویید «فلسطین اشغالی»؛ در حالی ‌که فلسطین از اول برای یهودیان بود و این مسلمانان بودند که در قرن هفتم آن را اشغال کردند؟

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.