پاسخ ارائه شده به سؤالِ یک پرسشگر با مشخصات خاص است. در صورتی که سؤال یا ابهامی برای شما ایجاد شده از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.
لطفاً مرا راهنمایی کنید.
درخواست نامزد ( همسر شرعي و قانوني ) كاملاً به جا و منطقي مي باشد. اين حق مرد است كه شنواي جملات محبت آميز همسرش باشد. بي شك ابراز علاقه يكي از عوامل ...

نامزدم خیلی از حرف های محبت آمیز خوشش می آید در صورتی که من نمی توانم این کلمه ها را بیان کنم؟

حرف های خود را نمی توانم به طرف مقابل (هرکس) به خوبی بفهمانم . لطفاً مرا راهنمایی کنید .

درخواست نامزد (  همسر شرعي و قانوني ) كاملاً به جا و منطقي مي باشد. اين حق مرد است كه شنواي جملات محبت آميز همسرش باشد. بي شك ابراز  علاقه يكي از عوامل استحكام و پايداري زندگي زناشويي مي باشد.

 اين كه گفتيد نمي توانيد ،بايد به عنوان يك ناتواني در شما مورد تجزيه و تحليل قرار بگيرد. بايد ديد چه مانعي بر سر راه اين كار وجود دارد. در بسياري موارد نتوانستن در كار نيست، بلكه  نخواستن است كه به مشكل مي انجامد.

توصيه مي شود به خودنگري دقيق و موشكافانه پرداخته و موانع احتمالي رواني، شخصيتي، عاطفي ، خانوادگي و اجتماعي و ... بر سر راه ابراز علاقه را به دست آوريد.

قطعا يك مانع بر سر راه اين كار وجود دارد . مي توانيد با شناخت آن به رفع تدريجي آن همت گماريد. در برخي خانواده هاي ايراني ابراز علاقه بين مادر و پدر و فرزندان مرسوم نيست . به نوعي آن را زشت و ناپسند مي شمارند. بديهي است با كمي تمرين مي توان اين رسم را در زندگي مشترك جديد حذف نمود.

در هر صورت اين امر صد درصد شدني است. با پرهيز از هرگونه بزرگ نمايي مشكل مي توانيد به راحتي هر چه تمام تر به اين مهم دست يابيد.

اراده و توانايي شما هر چه قدر ضعيف باشد ، براي گفتن يك جمله محبت آميز ساده كفايت مي كند.

 مهارت ارتباط موثر و مذاكره موفق يكي از مهارت هاي زندگي مي باشد.  مي توانيد با شركت در كارگاه هاي آموزشي مهارت زندگي به نيكي اين مهارت را به دست آوريد يا اين كه با ديدن سي دي هاي آموزشي يا مطالعه كتب و مقالات مفيد در اين زمينه به اين مهم دست يابيد.

براي اطلاع از منابع يا كارگاه هاي آموزشي در اين زمينه مي توانيد به اينترنت سري بزنيد يا از طريق ارتباط با مراكزي مانند فرهنگ سراها يا مراكز مشاوره از زمان و مكان برگزاري اين كارگاه ها اطلاع حاصل نماييد.