طی جلسه ای در مرکز ملی پاسخگویی برگزار شد؛
طی جلسه ای راه های تعامل مرکز ملی و مرکز ارتباطات و بین الملل حوزه های علمیه مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی، طی جلسه ای راه های تعامل مرکز ملی پاسخگویی با مرکز ارتباطات و بین الملل حوزه های علمیه که با حضور حجت الاسلام دکتر اصغری «رئیس مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی» و حجت الاسلام حسینی کوهساری «مسئول مرکز ارتباطات و بین الملل حوزه های علمیه» و جمعی از همراهان بررسی شد.

در این جلسه راه کارهای پاسخگویی به ایرانیان خارج از کشور و ارائه تولیدات محتوایی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین مقرر شد هر یک از طرفین نماینده ای برای پیگیری مصوبات انتخاب نمایند.