مدیر علمی گروه مشاوره و روانشناسی مرکز ملی پاسخگویی موفق به اخذ بالاترین تاییدیه صلاحیت فعالیت حرفه ای در مشاوره و روانشناسی گردید.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی، جناب آقای دکتر حمزه عبدی «مدیر علمی گروه مشاوره و روانشناسی مرکز ملی پاسخگویی» در کمیسیون تخصصی روان‌شناسی سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران موفق به تایید صلاحیت علمی و صدور مجوز فعالیت حرفه‌ای مشاوره تخصصی روان‌شناختی گردید.

شایان ذکر است که این مدرک بالاترین تاییدیه صلاحیت فعالیت حرفه ای در مشاوره و روان درمانی تخصصی در کشور است.

همچنین یادآوری این نکته لازم می‌نماید که دکتر عبدی به طور پیوسته بصورت هفتگی جلسات متنوعی را پیرامون ارتقاء علمی و مهارت پاسخگویان بخش مشاوره و روانشناسی در سه کارگروه تخصصی برگزار می نماید.

مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی ضمن تبریک به آقای دکتر عبدی، توفیق روز افزون برای ایشان و همکاران پاسخگو بخصوص در زمینه مشاوره آرزومند است.