بهترین عمل در شب قدر چه عمل یا اعمالی است؟

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.