با حضور ریاست مرکز ملی پاسخگویی برگزار شد:
در این بازدید علمی، جمعی از دانشجویان رشته مدیریت راهبردی فرهنگی دانشگاه دفاع ملی با فعالیت های مرکز آشنا شدند.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی، جمعی از دانشجویان دکتری رشته مدیریت راهبردی فرهنگی به همراه حجت الاسلام دکتر پیروزمند «مدیر گروه رشته مدیریت راهبردی فرهنگی دانشگاه دفاع ملی» در بازدیدی علمی در جریان فعالیت های مرکز ملی پاسخگویی قرار گرفتند. این بازدید در راستای آشنا شدن دانشجویان این رشته با نهادها و مراکز فرهنگی روی داد.

در ابتدای این جلسه حجت الاسلام والمسلمین علی مخدوم «ریاست مرکز ملی پاسخگویی» به ارائه گزارشی با رویکرد نخبگانی از فعالیت های مرکز ملی پاسخگویی پرداخت و در ادامه به سوالات بازدیدکنندگان پاسخ گفت.

میزان پیامد سنجی و روند پژوهی، تحلیل تغییرات زمانی و مکانی، میزان تاثیر فشارهای اقتصادی بر نوع سوالات، رویکرد بین الملل مرکز و فیلدهای های آماری از عمده ترین سوالاتی بود که دانشجویان دکتری مدیریت راهبردی فرهنگی مطرح کردند که ریاست مرکز پاسخ متقضی را ارائه کرد.

در انتهای جلسه حجت الاسلام والمسلمین دکتر پیروزمند ضمن تشکر از فعالیت های مرکز، این بازدید را بسیار موثر ارزیابی کرد و ضمن پیشنهاداتی با توجه به عملکرد موفق و نیاز مهم جامعه برای پاسخگویی دینی، خواستار گسترده شدن فعالیت های مرکز شد و همچنین آمادگی خود را برای همکاری در این عرصه اعلام کرد.