پاسخ ارائه شده به سؤالِ یک پرسشگر با مشخصات خاص است. در صورتی که سؤال یا ابهامی برای شما ایجاد شده از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.
دختر از پسر خواستگاری نكند، چه كند؟
یکی از لوازم كار اين است كه با توجه به احتمال پنجاه پنجاه جواب رد يا قبول آن پسر ، پذيراي هر گونه ناكامي احتمالي باشيد. اين گونه ناكامي ها بعضاً دردناك تر است

اگر دختری به پسری علاقه داشته باشد و بداند شرایط مناسب وجود دارد اما نخواهد مستقیماً به پسر بگوید ، دختر از پسر خواستگاری نكند ، چه كند؟

اجازه می خواهم كمی آسیب شناسانه و نه همدلانه به نامه شما نظری بیفكنیم . امید است كه از گزش احتمالی قلم دلگیر نگردید.

 هر كار خلاف عرفي هزينه بردار است . فرد خواهان انجام آن بايد هزينه آن را پرداخت نمايد .عرف درست يا نادرست كشور ما خواستگاري پسر از دختر است . اگر دختر بخواهد در اين مسير پيش دستي كند ، بايد لوازم آن را بپذیرد. بديهي است اين كار در هر صورت (حتي اگر واسطه طوري وانمود كند كه بدون اطلاع شما به رایزنی پرداخته است) باعث تضعيف و تخفيف جايگاه دختر نزد پسر خواهد شد و این یكی از لوازم این كار است.

پسران معمولاً دوست دارند كه خودشان انتخاب كنند تا اين كه منتخب ديگران قرار گيرند.

از لوازم ديگر  كار اين است كه با توجه به احتمال پنجاه پنجاه جواب رد يا قبول آن پسر ، پذيراي هر گونه ناكامي احتمالي باشيد. اين گونه ناكامي ها بعضاً دردناك تر است و بايد منتظر هرگونه بازخوردي از جانب ايشان باشيد.

از لوازم ديگر اين است كه با فرض جواب مثبت ايشان اين احتمال وجود دارد كه در درگيري هاي زناشويي كه طبیعی هر زندگی مشترك است، شاهد سر كوفت ها و سرزنش هاي ايشان مبني بر پيش قدم شدن شما باشيد. سركوفت ها حتمي است و بايد ديد تا چه ميزان قابليت تحمل آن در شما وجود دارد.

از لوازم ديگر باج خواهي و امتياز طلبي ايشان است .معمولاً پسران در اين گونه موارد از آب گل آلود ماهي مي گيرند و شرائط را تا حد امكان به نفع خودشان رقم مي زنند.

چند لوازم ديگر نيز وجود دارد كه به انديشه و تفكر شما واگذار مي گردد.

اما چند نكته:

در قريب به اتفاق موارد دختران بر اساس نظام شناختي خود كه بسيار تحت تاثير نظام عاطفي آنان مي باشد، به جنس مخالف خود علاقه مند مي گردند .  علاقه مندي در بسياري از موارد نقطه اتكا مطمئني براي ورود به يك زندگي مشترك نيست . فرد به جاي رعايت ملاك ها و معيارهاي انتخاب به علاقه خشك و خالي اكتفا مي كند.

دليل اين ناكارآمدي علاقه، مراجعه ده ها زوج خواهان طلاق به دادگاه هاي خانواده مي باشد. اگر سري به اين دادگاه ها بزنيم، با تعجب خواهيم ديد كه بسياري از اين افراد روزي عاشق سينه چاك يكديگر بوده اند.

 با توجه به احتمال بالاي ناكامي و سرشكستگي در اين گونه خواستگاري هاي خارج عرف بهتر است در حد امكان از گام نهادن در اين مسير پر سنگلاخ پرهيز نمایيد. با يك بازنگري جانانه در افكار و بازسازي جانانه در عواطف خود می توانید مسير كم آسيب تري براي نيل به ازدواج موفق فراهم آوريد.

همه راه هاي كم آسيب يا  بي آسيب ازدواج براي شما خواهر گرامي باز است . ضرورتي به ريسك و خطر پذيري شما نيست. چه بهتر كه از همان ابتدا با حفظ نگاه خود از ورود در اين وادي جانكاه پرهيز مي كرديد و خود را در معرض آسيب هاي عاطفي رواني قرار نمي داديد.

 با اين چند خط تغيير مسير نخواهيد داد . به احتمال زياد دير يا زود به خواستگاري مستقيم يا غير مستقيم از ايشان خواهيد پرداخت.

اگر قرار است به هر دليلي به اين كار مبادرت ورزيد، بهتر است زمان انجام آن به تعويق نيفتد . در اسرع وقت به آن اقدام نماييد . ناكامي احتمالي پس از ماه ها يا سال ها انتظار فرسايشي به مراتب شكننده تر است تا اين كه بدون انتظار جانكاه با آن مواجه گرديد .

البته راه معقول تر پرهيز از هرگونه خواستگاري و ازدواج دراز دامنه و پرحاشيه است.