پاسخ ارائه شده به سؤالِ یک پرسشگر با مشخصات خاص است. در صورتی که سؤال یا ابهامی برای شما ایجاد شده از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.
لطفا ما را راهنمايي كنید.
اگر ازدواج كرده ايد نيازي به از بين بردن شهوت نيست و كامجويي شما از همسرتان امري صددرصد مثبت و خداپسندانه است. فقط در اين گونه موارد بايد دقت داشت كه اين ...

از نظر اسلام كارهايي مثل در دست گرفتن دست همسر براي مدت طولاني در خيابان و يا روي يك نيمكت توي پارك نشستن و دست دور كمر يكديگر انداختن، چه حكمي دارد؟

لطفا ما را راهنمايي كنید، چگونه اين حس شهوت را از بين ببريم.

 اگر ازدواج كرده ايد نيازي به از بين بردن شهوت نيست و كامجويي شما از همسرتان امري صددرصد مثبت و خداپسندانه است. فقط در اين گونه موارد بايد دقت داشت كه اين كامجويي جنسي يا شبه جنسي به تحريك ساير افراد نينجامد. مثلا گرفتن دست همسر در كوچه و خيابان و آن هم به مدت طولاني امري غيرمتعارف به نظر نمي رسد و به نظر عرف امري غير محرك تلقي مي گردد. همچنين در روي نيمكت هم مي توان به صورت غيرمحرك دست بر شانه همسر گذاشت. در زمينه نوازش آن هم در كوچه خيابان يا جاهاي تاريك هم حكم خاصي نمي توان داد و به شرط اين كه احتمال ديده شدن در حد صفر باشد به نظر مي رسد اين كار نيز بي اشكال باشد.

البته بايد شما كمي ريشه اي تر به حل اين مساله تان بپردازيد و از اين كامجويي هاي پر استرس بكاهيد و به كامجويي با استرس كمتري روي آوريد. مثلا بنده به عنوان روانشناس برخي راه كارهاي مشروع و خداپسندانه در اين زمينه خاص به ذهنم مي آيد كه متاسفانه از گفتن آن در يك سايت عمومي معذوريم، ولي شما مي توانيد با بارش فكري خودتان و مطرح كردن همين سوال با عناوين ديگر با دوستان و آشنايان متاهل به دهها راه كار معقول و مشروع برسيد.