عقل و دين

اين سخن حرف خوب و دلنشيني است ، اما به چه دليل؟ آيا دليلي هم براي اين سخن خود داريد؟ مثلا اگر فرد ديگري در مقابل بگويد به نظر من دين پيچيده ترين و پرشاخ و ...

ای كاش در سوال خود به فتاوای مورد نظر اشاره كرده و توضیح می دادید كه مرادتان كدام است؛ چه بسا فتوایی كه در ابتداء مورد نقد و انكار عقل فردی بوده، اما در عین ...

از آن جا كه عقل ذاتا و تكوینا حجت الهی بر مردم است و در كنار حجت ظاهری ،یعنی انبیا و ائمه ، راهنمای انسان به سوی سعادت است ، در همه امور از جمله مسایل خداشناسی

مطالبي كلي و مجموعه اي از مطالب حق و باطل در كنار هم در اين سوال جمع شده است و متاسفانه به خاطر وجود برخي محدوديت ها در پرداختن مفصل به جزء جزء اين مطالب ...

حجت عقل نه تنها امري فطري بوده بلكه در روايات نيز به اين مسئله تاكيد شده است. اما توجه داشته باشيد كه مراد از عقل در كلام الهي، ادراكي است كه با سلامت فطرت ...

این سخن حكیمانه خاستگاه وحیانی دارد مثلا در روایتی آمده «ان الله علی الناس حجتین: حجه ظاهره و حجه باطنه، فاما الظاهره فالرسل و الانبیاء و الائمه علیهم السلام...

این سخن حكیمانه خاستگاه وحیانی دارد مثلا در روایتی آمده «ان الله علی الناس حجتین: حجه ظاهره و حجه باطنه، فاما الظاهره فالرسل و الانبیاء و الائمه علیهم السلام...

صفحه‌ها