ماه صفر ماه ربیع الاول بشارت بهشت

حدیثی مشهور شده که می‌فرمایند «هرکس مرا به پایان ماه صفر بشارت دهد من او را به بهشت بشارت می‌دهم»، در منابع معتبر شیعه و اهل سنت سند ندارد.