با هدف تقویت کالا و محصول ایرانی از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری فعالیت اصلی پاسخگویی به پیام رسان های داخلی منتقل شد.

مرکز ملی پاسخگوئی به سوالات دینی در کنار مسیر های مختلف پاسخگوئی خود تلفنی، کتبی و محیط های مختلف فضای در سال های اخیر در محیط پیام رسان های مختلف فعالیت پاسخگوئی داشته و دارد.
با توجه به سیاست های نظام در حمایت از پیام رسان های ایرانی و انحصار شکنی پیام رسان های غیر ایرانی در فضای مجازی، و با هدف تقویت کالا و محصول ایرانی از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری فعالیت اصلی پاسخگویی به پیام رسان های داخلی منتقل شد.
و پس از این تاریخ در پیام رسان های خارجی از جمله تلگرام فقط ربات دریافت سوال باقی خواهد ماند تا با احترام به هموطنانی که هنوز در آن محیط ها حضور دارند زمینه های تشویق برای رونق یابی پیام رسان های داخلی را فراهم سازیم.
لیست کانال های مرکز ملی پاسخگویی در پیام رسان های فارسی :

سروش
http://sapp.ir/pasokhgoo1
پیام رسان گپ
https://gap.im/pasokhgoo1
پیام رسان بله
https://Bale.ai/invite/#/join/OWY4ZGUwYm

آی گپ
https://iGap.net/pasokhgoo1

ایتا
https://eitaa.com/pasokhgoo1