برگزاری دوره «مهارت افزایی زناشویی با هدف تحکیم روابط زناشویی و پیشگیری از آسیب های خانوادگی» در مرکز ملی پاسخگویی به سئوالات دینی

برگزاری دوره «مهارت افزایی زناشویی با هدف تحکیم روابط زناشویی و پیشگیری از آسیب های خانوادگی» در مرکز ملی پاسخگویی به سئوالات دینی
در اولین جلسه از این دوره، حجه الاسلام و المسلمین دکتر هادی، اصول برقراری ارتباط اثر بخش و مفید در خانواده را ارائه نمودند.