پاسخ ارائه شده به سؤالِ یک پرسشگر با مشخصات خاص است. در صورتی که سؤال یا ابهامی برای شما ایجاد شده از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.

اگر انسان برای این که زودتر فوت کند دعا کند اشکال دارد؟

در بعضي روايات به ما دستور داده‏ اند كه هيچ‏گاه از خدا طلب مرگ نكنيد بلكه هميشه طلب عمر طولاني كه در طاعت و بندگي خدا باشد نماييد.
طلب مرگ نمودن از خداوند دليل‏ هاي گوناگون مي‏ تواند داشته باشد كه اگر منشأ آن ايمان قوي و عشق و محبت وصف ناشدني نسبت به خداوند باشد به طوري كه عاشق تحمل دوري معشوق خويش را ندارد و وصال وي تمام آرزوي او است، اين طلب مرگ ممدوح است. امااگر به دليل برخورد با مشكلات زندگي و ضعف نفس باشد كاري قبيح و ناپسند است.
امير مؤمنان (ع) در نهج البلاغه در خطبه معروف به خطبه متقين در اوصاف و ويژگي هاي اهل تقوا و ايمان مي فرمايد: «و لولا الأجل الذي كتب الله عليهم لم تسقرّ أرواحهم في أجسادهم طرفة عين شوقاً إلي الثواب و خوفا من العقاب (1) يعني: اگر خداوند عمر معيني را براي اهل ايمان و تقوا معين نكرده بود، يك چشم به هم زدن نيز روح آنان در بدنشان نمي ماند به خاطر اشتياق به پاداش الهي و بيم از كيفر او يعني مؤمن مشتاق ديدار و لقاي پروردگارش مي باشد مي داند با مرگ و مردن به پاداش الهی و نعمت هاي بي پايان مي رسد ولي در عين حال تسليم خواست پروردگارش مي باشد كه هر وقت او بخواهد به ديدارش بشتابند ولي شرط اين اشتياق به مرگ داشتن اعمال صالح و ايمان است.»
حضرت سجاد علیه السلام مي فرمايد: «و عمرني ماكان عمري بذله في طاعتك فإذا كان عمري مرتعا للشيطان فاقبضني إليك قبل ان يسبق مقتك الي او يستحكم غضبك علي؛ خدايا تا وقتي عمر من در راه اطاعت تو صرف مي شود، عمرم را طولاني و دراز فرما، اما اگر عمرم، چراگاه شيطان و محل برآوردن شدن خواست هاي او گرديد، قبل از آن كه خشم تو مرا در بر گيرد و به غضب تو دچار گردم، جانم را بگير (2)
پس انسان بايد تسليم قضا و حكم الهی باشد و طوري زندگي كند كه گويا هر آن، جان مي سپارد و در عين حال به گونه اي عمل و برنامه ريزي براي زندگي خود داشته باشد كه گويا سال ها زنده است .
مهم اين است كه انسان در مسير بندگي خداوند و پيرو دستورات و فرامين او باشد و اين مهم نيست كه مرگ او چه زماني فرا مي رسد.
گاهي درخواست مرگ به خاطر سست عنصري و شانه خالي كردن از زير بار مسئوليت است كه نشانه ضعف اراده و روحيه و ميدان خالي كردن است و اين كار انسان هاي ضعيف و ترسو است نه انسان هاي پردل و شجاع و مبارز.
مشكلات در زندگي پل پيروزي و نردبان ترقي انسان است و كمالات انساني در برخورد با مشكلات و غلبه بر آنها ظهور و بروز مي كند و جوهره انسان در ميدان هاي مبارزه با سختي ها متبلور مي يابد و اين از سنت هاي الهی است.
بايد به جاي طلب مرگ از خداوند استقامت و صبر و استواري طلب نماييم و از او بخواهيم ما را در آزمايش هاي سخت و دشوار زندگي موفق و پيروز سازد.
پاورقی:
1) نهج البلاغه ، خطبه 193
2) صحيفه سجاديه، دعاي مكارم الاخلاق