مسائلی چند درباره خمس

‏تهیه و تنظیم از : واحد پاسخ به سؤالات،دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم